Zamknij

Biuro obsługi klienta

Numery komórkowe
+48 601 799 683
+48 608 445 199

Numery stacjonarne
+48 (22) 101 58 55
+48 (22) 101 58 44

E-mail
bok@ceet.pl

Nasze oddziały

Oddział Mazowiecki
ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 5
02-546 Warszawa
bok@ceet.pl

Oddział Wielkopolski
ul. Petera Mansfelda 4,
60-855 Poznań
poznan@ceet.pl

Oddział Lubelski
ul. Mełgiewska 74,
20-234 Lublin
lublin@ceet.pl

Oddział Śląski
Aleja Wojciecha Korfantego 2,
40-004 Katowice
katowice@ceet.pl

Oddział Podkarpacki
ul. Hetmańska 9,
35-045 Rzeszów
rzeszow@ceet.pl

Oddział Zachodniopomorski
Zwycięstwa 137,
75-900 Koszalin
koszalin@ceet.pl

W czerwcu rusza program FEnIKS: dofinasowania dla Średnich i Dużych Przedsiębiorstw. Na stronach Ministerstwa Klimatu i Środowiska pojawiły się Informacje w zakresie planowanych zasad dofinansowania.

Program FEnIKS – Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko – to ambitna inicjatywa mająca na celu wsparcie m.in średnich i dużych przedsiębiorstw w poprawie efektywności energetycznej oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE). Pierwotnie program miał ruszyć w pierwszym kwartale 2024 roku, jednak termin naboru wniosków został przesunięty i rozpocznie się w czerwcu, trwając do sierpnia bieżącego roku. Przedsiębiorstwa, które chcą skorzystać z tej szansy, powinny już teraz rozpocząć przygotowania, szczególnie skupiając się na kluczowym elemencie – audytach energetycznych.

Jeśli jesteś zainteresowany wsparciem w uzyskaniu dofinasowania z programu FEnIKS skontaktuj się z nami telefonicznie pod nr. 601 799 683 lub mailowo na adres bok@ceet.pl

Kluczowe Działania Programu FEnIKS

Program FEnIKS obejmuje dwa główne działania: poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach oraz rozwój odnawialnych źródeł energii.

Działanie 1.1: Efektywność energetyczna

Beneficjenci: Średnie i duże przedsiębiorstwa.

Zakres wsparcia obejmuje:

 1. Modernizację energetyczną budynków zakładowych.
 2. Podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych.
 3. Zwiększenie efektywności systemów obiegu mediów (woda, powietrze, wentylacja).
 4. Zwiększenie efektywności energetycznej systemów pomocniczych (kotłownie na OZE, systemy odzysku ciepła, oświetlenie).
 5. Instalację urządzeń OZE z magazynami energii.
 6. Instalację urządzeń do produkcji, magazynowania i transportu wodoru odnawialnego.

Budżet: 170 mln zł.

Działanie 2.2: Rozwój OZE

Beneficjenci: Przedsiębiorstwa.

Zakres wsparcia obejmuje:

 1. Budowę, przebudowę, modernizację i rozbudowę odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania biometanu oraz przyłączenie do sieci gazowej.
 2. Budowę lub rozbudowę odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu, w tym z magazynami energii i przyłączeniem do sieci.

Budżet: 300 mln zł (po 150 mln zł na biometan i biogaz).

Warunki Finansowania i Kryteria Wyboru Projektów

Obligatoryjne jest finansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki IF, dotacji IF oraz pożyczki NFOŚiGW, obejmujących łącznie 100% kosztów kwalifikowanych. Wyjątek stanowią projekty realizowane w formule “project finance”, gdzie finansowanie obejmuje 85% kosztów kwalifikowanych, a pozostałe 15% pokrywa wkład własny.

Kryteria wyboru projektów obejmują:

 • Kryteria horyzontalne oraz specyficzne kryteria obligatoryjne i rankingujące.
 • Obowiązkowy audyt energetyczny ex-ante i ex-post.
 • Zwiększenie efektywności energetycznej o min. 30% dla budynków i 10% dla linii technologicznych.
 • Gotowość do realizacji projektu, w tym posiadanie projektu technicznego, dokumentacji oraz środków finansowych.

Rodzaje finansowania:

 1. Dotacja IF: Do 49% kosztów kwalifikowanych.
 2. Pożyczka preferencyjna IF: Co najmniej 51% kosztów kwalifikowanych, z oprocentowaniem 0% i okresem finansowania do 15 lat.
 3. Pożyczka NFOŚiGW: Co najmniej 20,29% kosztów kwalifikowanych, z oprocentowaniem na poziomie stopy referencyjnej Komisji Europejskiej i okresem finansowania do 15 lat.

 

Maksymalne Dofinansowania w Programach FEnIKS: Przykłady dla Inwestycji w Wysokości 1 mln zł

Program 1: Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach (Działanie FENX.01.01)

Beneficjenci: Duże i średnie przedsiębiorstwa

Warunki wsparcia:

 • Intensywność dofinansowania:
  • Pożyczka IF: do 85% kosztów kwalifikowanych (do 72,25% w formule “project finance”)
  • Pożyczka NFOŚiGW: co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych (co najmniej 12,75% w formule “project finance”)
 • Premia inwestycyjna (umorzenie):
  • Duże przedsiębiorstwa: do 30% pożyczki IF
  • Średnie przedsiębiorstwa: do 49% pożyczki IF
 • Oprocentowanie pożyczki:
  • Pożyczka IF: 0%
  • Pożyczka NFOŚiGW: stopa referencyjna UE

Przykładowe maksymalne dofinansowania:

 • Średnie przedsiębiorstwo:
  • Koszty kwalifikowane: 1 mln zł
  • Pożyczka IF: 850,000 zł (85% kosztów)
  • Umorzenie: do 416,500 zł (49% pożyczki IF)
  • Pożyczka NFOŚiGW: 150,000 zł (15% kosztów)
 • Duże przedsiębiorstwo:
  • Koszty kwalifikowane: 1 mln zł
  • Pożyczka IF: 850,000 zł (85% kosztów)
  • Umorzenie: do 255,000 zł (30% pożyczki IF)
  • Pożyczka NFOŚiGW: 150,000 zł (15% kosztów)

Program 2: Rozwój OZE (Działanie FENX.02.02)

Beneficjenci: Przedsiębiorstwa

Zakres wsparcia:

 • Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa OZE w zakresie biometanu i biogazu
 • Budżet: 300 mln zł (150 mln zł na biometan, 150 mln zł na biogaz)

Limity wsparcia:

 • Biometan: do 50 mln zł (pożyczka + dotacja)
 • Biogaz: do 40 mln zł (pożyczka + dotacja)

Warunki finansowania:

 • Intensywność dofinansowania:
  • Dotacja IF: do 49% kosztów kwalifikowanych
  • Pożyczka IF: co najmniej 51% kosztów kwalifikowanych
  • Pożyczka NFOŚiGW: co najmniej 20,29% kosztów kwalifikowanych
 • Oprocentowanie pożyczki:
  • Pożyczka IF: 0%
  • Pożyczka NFOŚiGW: stopa referencyjna UE

Przykładowe maksymalne dofinansowania:

 • Średnie i duże przedsiębiorstwo (biogaz):
  • Koszty kwalifikowane: 1 mln zł
  • Dotacja IF: do 490,000 zł (49% kosztów)
  • Pożyczka IF: 510,000 zł (51% kosztów)
 • Średnie i duże przedsiębiorstwo (biometan):
  • Koszty kwalifikowane: 1 mln zł
  • Dotacja IF: do 490,000 zł (49% kosztów)
  • Pożyczka IF: 510,000 zł (51% kosztów)

Rola Audytów Energetycznych

Audyt energetyczny jest kluczowym elementem w procesie przygotowania wniosków o dofinansowanie. Audyt energetyczny ex-ante, przeprowadzony przed rozpoczęciem projektu, określa zakres inwestycji oraz rekomendowane rozwiązania techniczne i ekonomiczne. Dokument ten jest niezbędny do złożenia wniosku i stanowi podstawę do oceny zgodności projektu z wymaganiami programu.

Dodatkowo, po zakończeniu projektu wymagany jest audyt energetyczny ex-post, który weryfikuje osiągnięte efekty ekologiczne i oszczędności energetyczne. Przedsiębiorstwa muszą złożyć deklarację o przeprowadzeniu tego audytu, a jego wyniki będą kluczowe dla ostatecznego zatwierdzenia premii inwestycyjnej.

Przedsiębiorstwa zainteresowane programem zachęcamy do kontaktu pod nr. 601 799 683 lub mailowo na adres bok@ceet.pl