Zamknij

Biuro obsługi klienta

Numery komórkowe
+48 601 799 683
+48 608 445 199

Numery stacjonarne
+48 (22) 101 58 55
+48 (22) 101 58 44

E-mail
bok@ceet.pl

Nasze oddziały

Oddział Mazowiecki
ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 5
02-546 Warszawa
bok@ceet.pl

Oddział Wielkopolski
ul. Petera Mansfelda 4,
60-855 Poznań
poznan@ceet.pl

Oddział Lubelski
ul. Mełgiewska 74,
20-234 Lublin
lublin@ceet.pl

Oddział Śląski
Aleja Wojciecha Korfantego 2,
40-004 Katowice
katowice@ceet.pl

Oddział Podkarpacki
ul. Hetmańska 9,
35-045 Rzeszów
rzeszow@ceet.pl

Oddział Zachodniopomorski
Zwycięstwa 137,
75-900 Koszalin
koszalin@ceet.pl

Obliczanie śladu węglowego

Ślad węglowy, zwany również carbon footprint, to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. Jest to rodzaj śladu ekologicznego, który obejmuje emisje dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów szklarniowych wyrażone w ekwiwalencie CO₂1.

Co obejmuje badanie wielkości śladu węglowego?

Eksperci z CEET kompleksowo wspierają przedsiębiorców w badaniu wielkości śladu węglowego organizacji lub konkretnych produktów. Ich usługa obejmuje:
1. Zbieranie danych: Pomagają w gromadzeniu niezbędnych informacji do obliczenia śladu węglowego.
2. Obliczenia emisji: Wyliczają emisje gazów cieplarnianych związane z działalnością przedsiębiorstwa. To obejmuje:
◦ Zakres 1 (Scope 1): Emisje bezpośrednie powstałe w wyniku użycia paliw w źródłach stacjonarnych lub mobilnych będących własnością organizacji, a także emisje związane z procesami technologicznymi.
◦ Zakres 2 (Scope 2): Emisje pośrednie wynikające z zużycia zakupionej energii elektrycznej, cieplnej, pary technologicznej i chłodu.
◦ Zakres 3 (Scope 3): Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych, takie jak transport, pozyskiwanie surowców, zagospodarowywanie odpadów i użytkowanie produktów przez końcowych użytkowników.
3. Obliczenia śladu węglowego produktu: Wykorzystują metodologię LCA (Life Cycle Assessment) oraz normy PN-EN ISO 14067 i Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard GHG Protocol.
4. Wsparcie w raportowaniu niefinansowym ESG: Pomagają w przygotowaniu raportów o zrównoważonym rozwoju.
5. Opracowanie polityki klimatycznej organizacji.
6. Opracowanie szczegółowego Planu Działań.

Korzyści z przeprowadzenia usługi obliczenia śladu węglowego: