Zamknij

Biuro obsługi klienta

Numery komórkowe
+48 601 799 683
+48 608 445 199

Numery stacjonarne
+48 (22) 101 58 55
+48 (22) 101 58 44

E-mail
bok@ceet.pl

Nasze oddziały

Oddział Mazowiecki
ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 5
02-546 Warszawa
bok@ceet.pl

Oddział Wielkopolski
ul. Petera Mansfelda 4,
60-855 Poznań
poznan@ceet.pl

Oddział Lubelski
ul. Mełgiewska 74,
20-234 Lublin
lublin@ceet.pl

Oddział Śląski
Aleja Wojciecha Korfantego 2,
40-004 Katowice
katowice@ceet.pl

Oddział Podkarpacki
ul. Hetmańska 9,
35-045 Rzeszów
rzeszow@ceet.pl

Oddział Zachodniopomorski
Zwycięstwa 137,
75-900 Koszalin
koszalin@ceet.pl

Strategia dekarbonizacji

Strategia dekarbonizacji to plan działania, który ma na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych przez przedsiębiorstwo. W ramach tej strategii wyznacza się kierunki rozwoju oraz zakres i sposób realizacji działań, aby zoptymalizować wykorzystanie energii, surowców i zasobów, jednocześnie ograniczając emisje zanieczyszczeń i maksymalnie wykorzystując możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii (OZE).

Korzyści wynikające z wdrożenia strategii dekarbonizacji :
1. Zmniejszenie wpływu na środowisko- Dzięki redukcji emisji gazów cieplarnianych organizacje przyczyniają się do ochrony klimatu i środowiska naturalnego.
2. Efektywność kosztowa- Strategia pozwala na osiągnięcie celów redukcyjnych w sposób optymalny kosztowo.
3. Długoterminowe cele- Włączenie dekarbonizacji do długofalowej strategii firmy zwiększa jej odporność na ryzyka finansowe i zmiany legislacyjne.
4. Zgodność z regulacjami- Przedsiębiorstwa muszą wykazać, że wdrażają strategię dekarbonizacji zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi.

Współpraca z CEET umożliwia opracowanie kompleksowej strategii dekarbonizacji, uwzględniającej różne zakresy emisji gazów cieplarnianych. Określamy cele redukcyjne emisji gazów cieplarnianych zgodnie z metodologią SBTi (Science-Based Target)Eksperci analizują projekty dekarbonizacyjne, określają cele redukcyjne i tworzą harmonogramy wdrożenia. Dzięki temu organizacje mogą świadomie zarządzać swoim wpływem na środowisko i przyczyniać się do walki ze zmianami klimatycznymi
Oferta CEET wykonania Planu Dekarbonizacji

Strategia dekarbonizacji przedsiębiorstwa to kompleksowy plan działania mający na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych który obejmuje:


1. Analize zewnętrzną:
◦ Badanie otoczenia prawnego i wymagań związanych z oddziaływaniem na środowisko naturalne, zmianami klimatycznymi, adaptacją do tych zmian oraz efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii (OZE).
2. Analize wewnętrzną:
◦ Ocena sytuacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, w tym stanu istniejącego i prognozy zapotrzebowania na energię.
3. Analizę śladu węglowego:
◦ Wykazuje rzeczywistą wielkość emisji gazów cieplarnianych i wskazuje obszary o największym potencjale do redukcji.
4. Cele redukcyjne:
◦ Określenie krótko- i długoterminowych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych.
5. Analizę działań dekarbonizacyjnych:
◦ Przegląd możliwych działań w obszarach takich jak efektywność energetyczna, produkcja energii z OZE, wykorzystanie energii odpadowej, zakup zielonej energii , zakup Gwarancji Pochodzenia Energii
6. Scenariusze dekarbonizacji:
◦ Określenie ścieżek prowadzących do neutralności klimatycznej i wybór optymalnej strategii.
7. Harmonogram:
◦ Plan wdrożenia działań dekarbonizacyjnych wraz z kosztami.
8. Szacowanie ryzyk:
◦ Analiza ryzyk związanych z realizacją strategii, w tym ocena ofert zewnętrznych podwykonawców.
9. Finansowanie inwestycji:
◦ Badanie źródeł finansowania, w tym pozyskiwanie środków z programów krajowych i unijnych.
10. Kontrola i monitoring:
◦ Śledzenie efektów realizacji działań dekarbonizacyjnych

Zgodnie z przyjętą ustawą każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do przechowywania (do celów kontrolnych) wszystkich danych związanych z przeprowadzonym audytem energetycznym przez okres pięciu lat.