Zamknij

Biuro obsługi klienta

Numery komórkowe
+48 601 799 683
+48 608 445 199

Numery stacjonarne
+48 (22) 101 58 55
+48 (22) 101 58 44

E-mail
bok@ceet.pl

Nasze oddziały

Oddział Mazowiecki
ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 5
02-546 Warszawa
bok@ceet.pl

Oddział Wielkopolski
ul. Petera Mansfelda 4,
60-855 Poznań
poznan@ceet.pl

Oddział Lubelski
ul. Mełgiewska 74,
20-234 Lublin
lublin@ceet.pl

Oddział Śląski
Aleja Wojciecha Korfantego 2,
40-004 Katowice
katowice@ceet.pl

Oddział Podkarpacki
ul. Hetmańska 9,
35-045 Rzeszów
rzeszow@ceet.pl

Oddział Zachodniopomorski
Zwycięstwa 137,
75-900 Koszalin
koszalin@ceet.pl

Finansowanie w formule ESCO

Usługi w formule EPC/ESCO

Realizujemy kompleksowe modernizacje jako firma ESCO w formule EPC. Dotyczą one świadczenia usług energetycznych z zagwarantowanym efektem oszczędności energii.

Narzędzie to pozwala właścicielom budynków lub instalacji przemysłowych na realizację inwestycji bez angażowania środków własnych, a sama inwestycja spłacana jest z pozyskanych środków z oszczędności energii.

Finansowanie Białych Certyfikatów i dofinansowanie Czystego Powietrza

Kto może skorzystać z oferty ESCO?

Jeżeli chcą Państwo zmniejszyć rachunki płacone za zużycie różnego rodzaju mediów m. in. energii elektrycznej oraz ciepła powinni się Państwo zapoznać z formułą ESCO. Jest ona uniwersalna i korzystają z niej zarówno przedsiębiorstwa jak i podmioty publiczne.

Usługę kierujemy do:

Zaufali nam między innymi

Czym jest ESCO?

ESCO, czyli Energy Service Company to formuła realizacji działań służących oszczędności energii współpracy z firmą, specjalizującą się w usługach energetycznych.

Celem działania podmiotów typu ESCO jest poprawa efektywności gospodarowania energią prowadząca do wymiernych efektów ekonomicznych, idących w parze z dbałością o środowisko naturalne.

Firmy typu ESCO działają tam gdzie energia jest nie jest wykorzystywana w sposób efektywny ze względu na Państwa nieświadomość lub brak funduszy potrzebnych do wykonania modernizacji. Firma typu ESCO jest podmiotem komercyjnym, który kieruje się zasadami rynkowymi. Należy pamiętać, że firma typu ESCO nie jest instytucją charytatywną, która w ramach ochrony środowiska pozbędzie się problemów związanych z efektywnością energetyczną. Warunkiem osiągnięcia sukcesu przez firmę jest realizacja najbardziej efektywnych projektów, które pozwolą na zwrot nakładów w możliwie najkrótszym czasie.

Każdy projekt jest poprzedzony wnikliwą analizą techniczną mająca na celu scharakteryzowanie obecnego układu oraz korzyści wynikających z modernizacji infrastruktury. Analiza ta zawiera opis możliwości zbilansowania poniesionych nakładów planowanymi oszczędnościami finansowymi.

Możliwe rodzaje umów do zawarcia z firmą typu ESCO

W ramach ESCO istnieje możliwość realizacji przez Państwa projektów bez ponoszenia kosztów własnych. Na mocy umowy EPC (Energy Performance Contract) firma specjalizująca się w usługach energetycznych projektuje, wdraża, a także finansuje działania służące poprawie efektywności energetycznej. Zamawiający spłaca koszt ze środków, jakie uzyskał dzięki oszczędności energii. Wartość tych oszczędności jest zagwarantowana w umowie przez ESCO.

Inną formą współpracy jest umowa EDC (Energy Delivery Contract). Na jej mocy ESCO instaluje lub modernizuje źródło energii (np. fotowoltaikę, kogenerację, kocioł ciepła) czy oświetlenie, a następnie świadczy usługę dostaw energii po preferencyjnej cenie. ESCO zajmuje się eksploatacją oraz serwisem urządzeń.

Modele spłaty kosztów inwestycji

Jeżeli oczekują Państwo szybkiej spłaty zobowiązań względem firmy ESCO np. w ciągu 7 lat, mogą Państwo przeznaczyć na ten cel całość oszczędności kosztów osiągniętych w wyniku modernizacji. Jeżeli chcą Państwo w jakimś stopniu użytkować zaoszczędzone kosztów, okres spłaty będzie odpowiednio wydłużony.

Obsługa prawna w zakresie energetyki, finansowania i audytów energetycznych

Napisz do nas

Masz pytanie? Napisz do nas!  Formularz kontaktowy to najłatwiejsza metoda kontaktu z naszą firmą. Nasi doradcy odpowiedzą na każde Twoje pytanie.

Kontakt

  bok@ceet.pl
  +48 601 799 683
  +48 608 445 199