Zamknij

Biuro obsługi klienta

Numery komórkowe
+48 601 799 683
+48 608 445 199

Numery stacjonarne
+48 (22) 101 58 55
+48 (22) 101 58 44

E-mail
bok@ceet.pl

Nasze oddziały

Oddział Mazowiecki
ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 5
02-546 Warszawa
bok@ceet.pl

Oddział Wielkopolski
ul. Petera Mansfelda 4,
60-855 Poznań
poznan@ceet.pl

Oddział Lubelski
ul. Mełgiewska 74,
20-234 Lublin
lublin@ceet.pl

Oddział Śląski
Aleja Wojciecha Korfantego 2,
40-004 Katowice
katowice@ceet.pl

Oddział Podkarpacki
ul. Hetmańska 9,
35-045 Rzeszów
rzeszow@ceet.pl

Oddział Zachodniopomorski
Zwycięstwa 137,
75-900 Koszalin
koszalin@ceet.pl

Finansowanie

Audyt energetyczny - dofinansowanie

Niskoemisyjność przynosi korzyści finansowe i ekologiczne. Odciążeniem przy inwestycjach w wyższą efektywność energetyczną jest dotowana z zewnętrznych źródeł w formie dotacji lub preferencyjnych kredytów. Dofinansowanie na audyt energetyczny w przedsiębiorstwach dla osób fizycznych można otrzymać z kilku programów i systemów wspierania. Nasza firma służy pomocą w organizacji dofinansowania audytu energetycznego, napisania wniosków, studium wykonalności pod programy lokalne i ogólnopolskie.

Finansowanie Białych Certyfikatów

Przedsiębiorstwa uzyskują wsparcie finansowe na podnoszenie efektywności energetycznej. Finansowanie inwestycji modernizacyjnej, poprzedzającej wydanie Białych Certyfikatów, może być dotowane. Wymaga to złożenia poprawnego wniosku do Urzędu Regulacji Energetyki, z poprawnym wyznaczeniem efektu modernizacji. Jest on określany przez audyt energetyczny, w którym się specjalizujemy. Dotacje na Białe Certyfikaty służą finansowaniu przedsięwzięć proefektywnościowych w rodzaju: wymiana odcinka wyeksploatowanej sieci ciepłowniczej, pomp, wentylatorów, zabudowa instalacji odzysku ciepła odpadowego, wymiana oświetlenia na energooszczędne.

Formuła ESCO

Koszty modernizacji można przerzucić na podmiot zewnętrzny. Umożliwia to formuła ESCO. Podmiot typu ESCO inwestuje własne środki finansowe, wdrażając rozwiązania energooszczędne u klienta.

Korzyści z uzyskanych oszczędności pozwalają na spłatę kosztów inwestycji. Z tej formuły inwestycyjnej mogą skorzystać podmioty państwowych (miasta, gminy, obiekty publiczne), społeczne (wspólnoty mieszkaniowe) i prywatne (firmy).

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Programy NFOŚiGW

Dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej finansują i współfinansują inwestycje związane ze zrównoważonym rozwojem, których efektem jest niższe zużycie energii. Programy NFOŚiGW korzystają ze środków krajowych, unijnych i funduszy norweskich.

Podstawą o ich wystąpienie są wnioski zawierające diagnozę sytuacji, kalkulację nakładów i ryzyka oraz opis inwestycji. Uzyskanie dofinansowania z programów NFOŚiGW wymaga spełnienia kryteriów formalnych oraz zawarcia informacji merytorycznych, w których pomaga przeprowadzenie audytu energetycznego.

Programy Unijne

Zrównoważony rozwój, ochrona środowiska i odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych stanowią priorytety UE. Wspólnota przeznacza na te cele rosnące środki. Programy unijne pozwalają na uzyskanie dofinansowań przedsięwzięć redukujących zużycie energii i emisję zanieczyszczeń.

Warunkiem ich otrzymania jest złożenie wniosków zawierających analizę sytuacji, estymację nakładów i ryzyka oraz opis inwestycji. Dokumenty wymagane w ramach programów unijnych obłożone są kryteriami formalnymi. Obligatoryjne jest zawarcie w nich informacji o zakresach finansowo-rzeczowych i czasowych informacji oraz efektach modernizacji, w których uzyskaniu pomaga audyt energetyczny.

Od czego zależy wysokość dofinansowania?

Wszystkie programy mają precyzyjnie zdefiniowane zasady i kryteria. Wysokość dofinansowania zależy od wielu czynników, w tym rodzaju programu, o jaki się ubiegamy, wysokości wkładu własnego czy też stopnia spełnienia kryteriów. W pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pomaga przeprowadzenie audytu energetycznego, który precyzuje i uzasadnia kwoty obejmowane dofinansowaniem. Wykazuje też, że efekt modernizacyjny zależy ściśle od dotacji.

Kontakt

Nasi doradcy odpowiedzą na każde Twoje pytanie.

Grupa CEET zajmuje się doradztwem energetycznym od 2010 roku. Zaufało nam już ponad 300 dużych i średnich przedsiębiorstw w całej Polsce. Lata doświadczeń pozwoliły nam wypracować najlepszą jakość oferowanych usług.