Audyt energetyczny - dofinansowanie

Niskoemisyjność przynosi korzyści finansowe i ekologiczne. Odciążeniem przy inwestycjach w wyższą efektywność energetyczną jest dotowana z zewnętrznych źródeł w formie dotacji lub preferencyjnych kredytów. Dofinansowanie na audyt energetyczny w przedsiębiorstwach dla osób fizycznych można otrzymać z kilku programów i systemów wspierania. Nasza firma służy pomocą w organizacji dofinansowania audytu energetycznego, napisania wniosków, studium wykonalności pod programy lokalne i ogólnopolskie.

Program Czyste Powietrze - dofinansowanie

Działania proekologiczne dotyczące racjonalizacji poboru energii są dotowane. Dofinansowanie w ramach rządowego Programu Czyste Powietrze obejmuje działania poprawiające profil zużycia energii oraz inwestycje w odnawialne źródła energii w domach jednorodzinnych.

Celem programu jest zmniejszenie lub eliminacja emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery, ale ma też on korzyści kosztowe dla mieszkańców. Przekłada się na niższe rachunki za media. Z Czystego Powietrza mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych lub osoby posiadające zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. W ramach dofinansowania otrzymuje się fundusze na wymianę starego kotła grzewczego (warunek konieczny), docieplenie domu, wymianę okien i drzwi czy instalację odnawialnych źródeł energii (w formie preferencyjnej pożyczki).

W Programie Czyste Powietrze oraz w przypadku ulgi termomodernizacyjnej wykonanie audytu energetycznego stanowi koszt kwalifikowany do kwoty 1000 zł.

Finansowanie Białych Certyfikatów

Przedsiębiorstwa uzyskują wsparcie finansowe na podnoszenie efektywności energetycznej. Finansowanie inwestycji modernizacyjnej, poprzedzającej wydanie Białych Certyfikatów, może być dotowane. Wymaga to złożenia poprawnego wniosku do Urzędu Regulacji Energetyki, z poprawnym wyznaczeniem efektu modernizacji. Jest on określany przez audyt energetyczny, w którym się specjalizujemy. Dotacje na Białe Certyfikaty służą finansowaniu przedsięwzięć proefektywnościowych w rodzaju: wymiana odcinka wyeksploatowanej sieci ciepłowniczej, pomp, wentylatorów, zabudowa instalacji odzysku ciepła odpadowego, wymiana oświetlenia na energooszczędne.

Formuła ESCO

Koszty modernizacji można przerzucić na podmiot zewnętrzny. Umożliwia to formuła ESCO. Podmiot typu ESCO inwestuje własne środki finansowe, wdrażając rozwiązania energooszczędne u klienta.

Korzyści z uzyskanych oszczędności pozwalają na spłatę kosztów inwestycji. Z tej formuły inwestycyjnej mogą skorzystać podmioty państwowych (miasta, gminy, obiekty publiczne), społeczne (wspólnoty mieszkaniowe) i prywatne (firmy).

Odpis PFRON

Przedsiębiorstwa mają możliwość obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kupując produkty i usługi od firm – w tym dokonujących modernizacje pod wzrost efektywności energetycznej – mających uprawnienia do udzielenia takiej ulgi. Z odpisu PFRON można skorzystać z tytułu zakupu produkcji lub usługi, wytworzonej lub świadczonej przez pracodawcę zatrudniającego na pełny wymiar czasu pracy co najmniej 25 pracowników, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Odpis PFRON rozliczany jest przy składaniu deklaracji DEK-I-0.

Programy NFOŚiGW

Dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej finansują i współfinansują inwestycje związane ze zrównoważonym rozwojem, których efektem jest niższe zużycie energii. Programy NFOŚiGW korzystają ze środków krajowych, unijnych i funduszy norweskich.

Podstawą o ich wystąpienie są wnioski zawierające diagnozę sytuacji, kalkulację nakładów i ryzyka oraz opis inwestycji. Uzyskanie dofinansowania z programów NFOŚiGW wymaga spełnienia kryteriów formalnych oraz zawarcia informacji merytorycznych, w których pomaga przeprowadzenie audytu energetycznego.

Programy Unijne

Zrównoważony rozwój, ochrona środowiska i odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych stanowią priorytety UE. Wspólnota przeznacza na te cele rosnące środki. Programy unijne pozwalają na uzyskanie dofinansowań przedsięwzięć redukujących zużycie energii i emisję zanieczyszczeń.

Warunkiem ich otrzymania jest złożenie wniosków zawierających analizę sytuacji, estymację nakładów i ryzyka oraz opis inwestycji. Dokumenty wymagane w ramach programów unijnych obłożone są kryteriami formalnymi. Obligatoryjne jest zawarcie w nich informacji o zakresach finansowo-rzeczowych i czasowych informacji oraz efektach modernizacji, w których uzyskaniu pomaga audyt energetyczny.

Od czego zależy wysokość dofinansowania?

Wszystkie programy mają precyzyjnie zdefiniowane zasady i kryteria. Wysokość dofinansowania zależy od wielu czynników, w tym rodzaju programu, o jaki się ubiegamy, wysokości wkładu własnego czy też stopnia spełnienia kryteriów. W pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pomaga przeprowadzenie audytu energetycznego, który precyzuje i uzasadnia kwoty obejmowane dofinansowaniem. Wykazuje też, że efekt modernizacyjny zależy ściśle od dotacji.

 

Grupa CEET zajmuje się doradztwem energetycznym od 2010 roku. Zaufało nam już ponad 300 dużych i średnich przedsiębiorstw w całej Polsce. Lata doświadczeń pozwoliły nam wypracować najlepszą jakość oferowanych usług.

Kontakt
Biuro Obsługi Klienta
bok@ceet.pl

+48 601 799 683
+48 608 445 199

Napisz do nas

Masz pytanie? Napisz do nas! Formularz kontaktowy to najłatwiejsza metoda kontaktu z naszą firmą. Nasi doradcy odpowiedzą na każde Twoje pytanie.

Submit