Zamknij

Biuro obsługi klienta

Numery komórkowe
+48 601 799 683
+48 608 445 199

Numery stacjonarne
+48 (22) 101 58 55
+48 (22) 101 58 44

E-mail
bok@ceet.pl

Nasze oddziały

Oddział Mazowiecki
ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 5
02-546 Warszawa
bok@ceet.pl

Oddział Wielkopolski
ul. Petera Mansfelda 4,
60-855 Poznań
poznan@ceet.pl

Oddział Lubelski
ul. Mełgiewska 74,
20-234 Lublin
lublin@ceet.pl

Oddział Śląski
Aleja Wojciecha Korfantego 2,
40-004 Katowice
katowice@ceet.pl

Oddział Podkarpacki
ul. Hetmańska 9,
35-045 Rzeszów
rzeszow@ceet.pl

Oddział Zachodniopomorski
Zwycięstwa 137,
75-900 Koszalin
koszalin@ceet.pl

Polityka prywatności

Kim jesteśmy?


Spółka CEET Sp. z o.o. jest firmą, specjalizującą się w doradztwie energetycznym oraz usługach audytowych dla sektora biznesowego i publicznego.
Nasze dane: CEET Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 5, 02-546 Warszawa
Kontakt z naszym przedstawicielem możliwy jest pod adresem bok@ceet.pl

 

Czyje i jakie dane przetwarzamy?

Nasze usługi skierowane są do sektora przedsiębiorstw oraz sektora publicznego. Przetwarzamy przede wszystkim dane firm i jednostek, które korzystają z naszych usług lub są zainteresowane podjęciem z nami współpracy. Wśród tych danych znajdują się informacje o osobach, które występują w imieniu naszych Klientów – jako ich reprezentanci, pełnomocnicy, prokurenci, przedstawiciele czy osoby kontaktowe. Prowadząc audyty i szkolenia możemy mieć również dostęp do danych pracowników i współpracowników naszych Klientów a w ramach świadczonych usług – nasi audytorzy mogą otrzymać tymczasowy dostęp do zbiorów danych, których administratorami są nasi Klienci.Działając jako administrator, pozyskujemy tylko te dane, które są nam niezbędne do realizacji umowy lub dane, które zostały nam przekazane dobrowolnie przez naszych Klientów w ramach wykonywania zawartej umowy. Najczęściej są to dane identyfikujące (np. imię i nazwisko lub nazwa firmy), dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu, adres) informacje na temat funkcji w firmie lub jednostce Klienta oraz dane dotyczące historii naszej współpracy.

 

Jak wykorzystujemy dane osobowe?

Dane naszych Klientów mogą być powierzone firmom, z którymi współpracujemy w celu realizacji zleceń – np. audytorami prowadzącymi indywidualną działalność gospodarczą, współpracującymi firmami realizującymi zadania z naszego upoważnienia i na nasze polecenie.

Nie przekazujemy danych naszych Klientów innym podmiotom w celach, które nie są bezpośrednio związane z wykonaniem umowy.

 

Kto jest odbiorcą danych klientów?

Przede wszystkim danych osobowe przetwarzamy, aby w sposób prawidłowy zrealizować dyspozycje naszych Klientów oraz wykonać w sposób właściwy umowę, którą zawarliśmy.

Oprócz tego możemy wykorzystać posiadane dane osobowe do marketingu usług własnych – poprzez wysyłkę informatorów, newsletterów, informacji o ofertach, promocjach czy nowych usługach.

Możemy również wykorzystać dane otrzymane od naszych Klientów do działań rozwojowych, poprzez prowadzenie badań rynku oraz badań satysfakcji.

 

Jakie uprawnienia przysługują osobom, których dane przetwarzamy?

Każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub żądania ich usunięcia;
 • żądania przeniesienia danych w sposób zautomatyzowany na rzecz wskazanych przez tą osobę odbiorców
 • wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie przez nas jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
 

Inne ważne informacje

Nie powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych.

Dane naszych Klientów będą przez nas przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia celu przetwarzania oraz przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń – w celu umożliwienia realizacji przysługujących nam oraz naszym Klientom praw lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie danych osobowych w ramach podjętej lub planowanej współpracy jest dobrowolne ale w niektórych sytuacjach może być niezbędne w celu skorzystania z naszych usług.

Nie stosujemy zautomatyzowanego profilowania danych w rozumieniu RODO ani nie podejmujemy żadnych decyzji, opartych na takim profilowaniu.

Nie przetwarzamy informacji szczególnych kategorii w rozumieniu RODO, takich jak np. informacje o stanie zdrowia, poglądach politycznych, wyznaniu, przynależności związkowej lub dotyczących wyroków skazujących

Nie przekazujemy przetwarzanych danych do państwa trzeciego ani do żadnej organizacji międzynarodowej.

 

Klauzula informacyjna

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 dotyczącego ochrony danych osobowych, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest firma CEET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-546), przy ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 5 a, NIP: 6762424256 (dalej: CEET Sp. z o.o.).
 2. Przetwarzamy wyłącznie dane, które zostały przez Państwa udostępnione w drodze dobrowolnej zgody w poprzez wypełnienie ankiety udostępnianej za pośrednictwem naszych stron internetowych oraz w trakcie kontaktu telefonicznego i mailowego. W szczególności przetwarzamy następujące dane osobowe: adres e-mail, numer telefonu, miejscowość położenia nieruchomości, adres nieruchomości, imię i nazwisko, adres korespondencyjny.
 3. Nie przetwarzamy żadnych danych szczególnych kategorii (tzw. „danych wrażliwych”), nie stosujemy profilowania danych ani nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą:
  • w celu oceny możliwości skorzystania z dotacji;
  • w celu kontaktu z naszym przedstawicielem w zakresie możliwości pozyskania dotacji;
  • w celu przekazania danych potencjalnym wykonawcom inwestycji;
  • w celu marketingu usług własnych CEET Sp. z o.o.
 5. Odbiorcami Państwa danych mogą być: zewnętrzni eksperci i współpracownicy CEET Sp. z o.o. zajmujący się wsparciem w zakresie pozyskiwania dotacji, firmy realizujące inwestycje.
 6. Podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych jest dobrowolna zgoda wyrażona poprzez wypełnienie i wysłanie formularza oraz poprzez przekazanie informacji w trakcie rozmowy z naszym konsultantem lub w korespondencji e-mailowej (art. 6 ust. 1 lit a RODO) a także uzasadniony prawnie interes administratora w postaci marketingu usług własnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) a w przypadku podjęcia z nami współpracy – również umowa (art. 6 ust. 1 lit. b).
 7. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do oceny możliwości pozyskania dotacji. W przypadku braku takiej możliwości lub nie wyrażenia przez Państwa zainteresowania dalszą współpracą usuniemy dane w terminie maksymalnie 3 miesięcy. W przypadku podjęcia współpracy – dane będą przetwarzane przez nas przez cały okres współpracy oraz przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń po jej zakończeniu. Nie później niż rok po upływie tego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte z systemów informatycznych a dane papierowe –zniszczone.
 8. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie wykorzystywania danych w celach marketingowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w trakcie trwania umowy może uniemożliwić nam realizację niektórych z uprawnień wynikających z treści zawartej umowy. Dyspozycja taka nie będzie również skuteczna wobec danych niezbędnych do wykonania umowy lub danych, które jako administrator zobowiązani jesteśmy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Nasza strona internetowa używa plików „cookies”, tj. niewielkich plików tworzonych na dysku lokalnym komputera użytkownika naszych stron internetowych. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Wśród tych informacji mogą znajdować się również dane osobowe (np. treść pól w uzupełnianych formularzach lub adres IP komputera użytkownika strony).
 11. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Napisz do nas

Masz pytanie? Napisz do nas!  Formularz kontaktowy to najłatwiejsza metoda kontaktu z naszą firmą. Nasi doradcy odpowiedzą na każde Twoje pytanie.

Kontakt

  bok@ceet.pl
  +48 601 799 683
  +48 608 445 199