energia-sloneczna

Gwarancja pochodzenia energii z OZE i CHP

Oferujemy w cenach hurtowych gwarancje pochodzenia energii wytworzonej w Polskich, odnawialnych źródłach, uwzględniające miejsce, czas oraz technologie, takie jak: wiatr, słońce, woda, geotermia, biogaz.

Kto powinien być zainteresowany gwarancjami energii z OZE:

  • Firmy realizujące strategie standardu prowadzenia zrównoważonego biznesu
  • Przedsiębiorstwa zainteresowane statusem proekologicznej firmy
  • Właściciele budynków posiadających certyfikat BREEM lub LEED

Gwarancje pochodzenia to prosty i tani , międzynarodowo uznany sposób na zagwarantowanie nawet 100% zużycia ekologicznej energii w twojej firmie.

Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii OZE oraz wytworzonej w procesie wysokosprawnej kogeneracji (CHP – Combined Heat and Power) są przedmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). Zgodnie z przepisami, gwarancje pochodzenia są wystawiane w postaci elektronicznej i przekazywane do Rejestru Gwarancji Pochodzenia (RGP).

JESTEŚMY SPÓŁKĄ OBROTU GWARANCJI POCHODZENIA ZAREJESTROWANĄ NA TOWAROWEJ GIEŁDZIE ENERGII W WARSZAWIE.

Gwarancje pochodzenia energii z odnawialnych źródeł (OZE) są dokumentem stanowiącym potwierdzenie dla odbiorcy energii elektrycznej, że określona w nim ilość energii została wytworzona w odnawialnym źródle np. wytwarzana z wiatru, wody, słońca, źródeł geotermalnych lub biogazu.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaje gwarancje pochodzenia na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478 z późn. zm.). Szczegółowe przepisy regulujące instytucję gwarancji pochodzenia zawarte zostały w Rozdziale 5 niniejszej ustawy.

Gwarancje pochodzenia są instrumentem, który działa niezależnie od 20% obowiązku udziału energii z OZE( tzw. zielonej energii) sprzedawanej energii elektrycznej do odbiorcy końcowego zgodnie z ustawa o OZE .

Zaufali nam między innymi: 

Gwarancje Pochodzenia – definicje, podstawa prawna

Gwarancja pochodzenia – jest instrumentem, mającym na celu ujawnienie odbiorcy końcowemu źródła, z którego pochodzi kupowana przez niego energia. Po raz pierwszy zdefiniowane w Polsce w tzw. „Małym trójpaku energetycznym”. Podstawą do
utworzenia instrumentu była dyrektywa europejska 2009/28/EC. Obecnie gwarancje pochodzenia w Polsce definiuje ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii z dnia 20
lutego 2015 roku (rozdział V, art. 120 – art. 125).

Zgodnie z art.120 ust.1:

„Gwarancja pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych
źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii, zwana dalej „gwarancją pochodzenia”, jest dokumentem poświadczającym odbiorcy końcowemu, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii.”

Jakie korzyści dla firm i instytucji stanowi pozyskanie gwarancji pochodzenia?

  • Zmniejszają ślad węglowy.
  • Budują korzystny wizerunek firmy.
  • Wspierają przychylność kontrahentów, którzy chętniej podejmują współpracę z partnerami odpowiedzialnymi społecznie.
  • Stanowią formę wsparcia źródeł odnawialnych przez podmioty dbające o ochronę środowiska

Ceny gwarancji pochodzenia w Polsce

Na cenę gwarancji pochodzenia w Polsce wpływ mają następujące czynniki:

  1. Technologia w jakiej produkowana jest energia z OZE
  2. Czas jaki pozostał do daty ważności gwarancji pochodzenia
  3. Kraj produkcji energii elektrycznej
zdjecie doradcy

FORMULARZ WYCENY OFERTY

Wypełnij krótki formularz ofertowy, na jego podstawie dokonamy wyceny zakupu Gwarancji Pochodzenia Energii z OZE

Możesz również do nas zadzwonić: +48 608 445 199

Informacje o firmie

Dane kontaktowe

Dane do wyceny


Uwagi


Przykładowy certyfikat gwarancji pochodzenia

Wypełnij krótki formularz ofertowy, na jego podstawie wycenimy zakup Gwarancji pochodzenia energii z OZE i CHP

lub zadzwoń:

Kontakt bezpośrednio w sprawie Gwarancji Pochodzenia z OZE i CHP
Paweł Organiszczak
pawel.organiszczak@ceet.pl
+48 602 427 445

Kontakt ogólny:
Biuro Obsługi Klienta
bok@ceet.pl
+48 608 445 199
+48 22 101 58 44