Zamknij
Biuro obsługi klienta

Numery komórkowe
+48 601 799 683
+48 608 445 199

Numery stacjonarne
+48 (22) 101 58 55
+48 (22) 101 58 44

E-mail
bok@ceet.pl

Nasze oddziały

Oddział Mazowiecki
ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 5
02-546 Warszawa
bok@ceet.pl

Oddział Wielkopolski
ul. Petera Mansfelda 4,
60-855 Poznań
poznan@ceet.pl

Oddział Lubelski
ul. Mełgiewska 74,
20-234 Lublin
lublin@ceet.pl

Oddział Śląski
Aleja Wojciecha Korfantego 2,
40-004 Katowice
katowice@ceet.pl

Oddział Podkarpacki
ul. Hetmańska 9,
35-045 Rzeszów
rzeszow@ceet.pl

Oddział Zachodniopomorski
Zwycięstwa 137,
75-900 Koszalin
koszalin@ceet.pl

Gwarancja pochodzenia energii z OZE i CHP

Sprzedajemy oraz skupujemy gwarancje pochodzenia energii wytworzonej w Polskich, odnawialnych źródłach, uwzględniające miejsce, czas oraz technologie, takie jak: wiatr, słońce, woda, geotermia, biogaz.

Kto powinien być zainteresowany
gwarancjami energii z OZE

Gwarancje
pochodzenia

Gwarancje pochodzenia to prosty i tani , międzynarodowo uznany sposób na zagwarantowanie nawet 100% zużycia ekologicznej energii w twojej firmie.

Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii OZE oraz wytworzonej w procesie wysokosprawnej kogeneracji (CHP – Combined Heat and Power) są przedmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). Zgodnie z przepisami, gwarancje pochodzenia są wystawiane w postaci elektronicznej i przekazywane do Rejestru Gwarancji Pochodzenia (RGP).

Jesteśmy spółką obrotu gwarancji pochodzenia zarejestrowaną na towarowej giełdzie energii w warszawie.

Gwarancje pochodzenia energii z odnawialnych źródeł (OZE) są dokumentem stanowiącym potwierdzenie dla odbiorcy energii elektrycznej, że określona w nim ilość energii została wytworzona w odnawialnym źródle np. wytwarzana z wiatru, wody, słońca, źródeł geotermalnych lub biogazu.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaje gwarancje pochodzenia na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478 z późn. zm.). Szczegółowe przepisy regulujące instytucję gwarancji pochodzenia zawarte zostały w Rozdziale 5 niniejszej ustawy.

Gwarancje pochodzenia są instrumentem, który działa niezależnie od 20% obowiązku udziału energii z OZE( tzw. zielonej energii) sprzedawanej energii elektrycznej do odbiorcy końcowego zgodnie z ustawa o OZE .

Zaufali nam między innymi

Przykładowy certyfikat gwarancji pochodzenia

Wypełnij krótki formularz ofertowy, na jego podstawie wycenimy zakup Gwarancji pochodzenia energii z OZE i CHP

Gwarancje Pochodzenia – definicje, podstawa prawna

warancja pochodzenia – jest instrumentem, mającym na celu ujawnienie odbiorcy końcowemu źródła, z którego pochodzi kupowana przez niego energia. Po raz pierwszy zdefiniowane w Polsce w tzw. „Małym trójpaku energetycznym”. Podstawą do
utworzenia instrumentu była dyrektywa europejska 2009/28/EC. Obecnie gwarancje pochodzenia w Polsce definiuje ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii z dnia 20
lutego 2015 roku (rozdział V, art. 120 – art. 125).

Zgodnie z art.120 ust.1:

„Gwarancja pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych
źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii, zwana dalej „gwarancją pochodzenia”, jest dokumentem poświadczającym odbiorcy końcowemu, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii.”

Jakie korzyści dla firm i instytucji stanowi pozyskanie gwarancji pochodzenia?

Ceny gwarancji pochodzenia w Polsce

Na cenę gwarancji pochodzenia w Polsce wpływ mają następujące czynniki:

  1. Technologia w jakiej produkowana jest energia z OZE
  2. Czas jaki pozostał do daty ważności gwarancji pochodzenia
  3. Kraj produkcji energii elektrycznej

Formularz wyceny

Wypełnij krótki formularz ofertowy, na jego podstawie dokonamy
wyceny zakupu Gwarancji Pochodzenia Energii z OZE

Możesz również do nas zadzwonić:
+48 608 445 199

    Informacje o firmie

    Dane kontaktowe

    Dane do wyceny