Zamknij

Biuro obsługi klienta

Numery komórkowe
+48 601 799 683
+48 608 445 199

Numery stacjonarne
+48 (22) 101 58 55
+48 (22) 101 58 44

E-mail
bok@ceet.pl

Nasze oddziały

Oddział Mazowiecki
ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 5
02-546 Warszawa
bok@ceet.pl

Oddział Wielkopolski
ul. Petera Mansfelda 4,
60-855 Poznań
poznan@ceet.pl

Oddział Lubelski
ul. Mełgiewska 74,
20-234 Lublin
lublin@ceet.pl

Oddział Śląski
Aleja Wojciecha Korfantego 2,
40-004 Katowice
katowice@ceet.pl

Oddział Podkarpacki
ul. Hetmańska 9,
35-045 Rzeszów
rzeszow@ceet.pl

Oddział Zachodniopomorski
Zwycięstwa 137,
75-900 Koszalin
koszalin@ceet.pl

Gwarancja pochodzenia energii z OZE

Sprzedaż oraz skup Gwarancji Pochodzenia Energii z OZE

Oferujemy sprzedaż oraz skup Gwarancji Pochodzenia Energii wytworzonej w Polskich, odnawialnych źródłach, uwzględniające miejsce, czas oraz technologie, takie jak: wiatr, słońce, woda, geotermia, biogaz. Jeteśmy spółką obrotu gwarancji pochodzenia zarejestowaną na warszawskiej Towarowej Giełdzie Energii.
Ramy Prawne:

W Polsce, szczegółowe regulacje dotyczące Gwarancji Pochodzenia Energii zawiera Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz kolejne nowelizacje tej ustawy, które dostosowują krajowe prawo do wymogów unijnych.

Uprawnione instytucje:

Gwarancje Pochodzenia Energii wydawane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), który jest odpowiedzialny za nadzór nad rynkiem energii, w tym za certyfikację i monitorowanie źródeł energii odnawialnej.

 Wykorzystanie:

Gwarancje Pochodzenia Energii (GPE) są ważnym narzędziem dla firm w aspektach zarządzania energią i zrównoważonego rozwoju  wykorzystywanym m.in w celu:

 • Spełnienia obowiązku art obowiązku, dla sektorów i podsektorów energochłonnych (art.1 pkt. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.)
 • Oficjalne potwierdzenie, że część lub cała zużywana energia pochodzi z odnawialnych źródeł, co przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.
 • Redukcja śladu węglowego:
 • Wykazanie wykorzystania nawet 100% energii z w przedsiębiorstwie pochodząchttps://ceet.pl/gwarancje-pochodzenia-energii-rozwiazanie-dla-zrownowazonego-rozwoju-firm-w-polsce/ej z OZE
 • Wykazanie bez emisyjności lub redukcji emisji
 • Poprawa wizerunku firmy
 • Spełnienia wymogi kontraktów z wykorzystaniem energii z  OZE                            

Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem lub sprzedażą Gwarancji Pochodzenia Energii prosimy o wypełnienie formularza lub kontakt pod nr. 608 445 199 lub 601 799 683

Wiecej informacji na temat Gwarancji Pochodzenia Ennergii znajdą Państwo w artykule:

Gwarancje Pochodzenia Energii – rozwiązanie dla zrównoważonego rozwoju firm w Polsce

Kto powinien być zainteresowany
gwarancjami energii z OZE?

Gwarancje
pochodzenia

Gwarancje pochodzenia to prosty i tani , międzynarodowo uznany sposób na zagwarantowanie nawet 100% zużycia ekologicznej energii w twojej firmie.

Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii OZE oraz wytworzonej w procesie wysokosprawnej kogeneracji (CHP – Combined Heat and Power) są przedmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). Zgodnie z przepisami, gwarancje pochodzenia są wystawiane w postaci elektronicznej i przekazywane do Rejestru Gwarancji Pochodzenia (RGP).

Jesteśmy spółką obrotu gwarancji pochodzenia zarejestrowaną na towarowej giełdzie energii w Warszawie.

Gwarancje pochodzenia energii z odnawialnych źródeł (OZE) są dokumentem stanowiącym potwierdzenie dla odbiorcy energii elektrycznej, że określona w nim ilość energii została wytworzona w odnawialnym źródle np. wytwarzana z wiatru, wody, słońca, źródeł geotermalnych lub biogazu.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaje gwarancje pochodzenia na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478 z późn. zm.). Szczegółowe przepisy regulujące instytucję gwarancji pochodzenia zawarte zostały w Rozdziale 5 niniejszej ustawy.

Gwarancje pochodzenia są instrumentem, który działa niezależnie od 20% obowiązku udziału energii z OZE( tzw. zielonej energii) sprzedawanej energii elektrycznej do odbiorcy końcowego zgodnie z ustawa o OZE .

Zaufali nam między innymi

Przykładowy certyfikat gwarancji pochodzenia

Wypełnij krótki formularz ofertowy, na jego podstawie wycenimy zakup Gwarancji pochodzenia energii z OZE i CHP

Gwarancje Pochodzenia – definicje, podstawa prawna

warancja pochodzenia – jest instrumentem, mającym na celu ujawnienie odbiorcy końcowemu źródła, z którego pochodzi kupowana przez niego energia. Po raz pierwszy zdefiniowane w Polsce w tzw. „Małym trójpaku energetycznym”. Podstawą do
utworzenia instrumentu była dyrektywa europejska 2009/28/EC. Obecnie gwarancje pochodzenia w Polsce definiuje ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii z dnia 20
lutego 2015 roku (rozdział V, art. 120 – art. 125).

Zgodnie z art.120 ust.1:

„Gwarancja pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych
źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii, zwana dalej „gwarancją pochodzenia”, jest dokumentem poświadczającym odbiorcy końcowemu, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii.”

Jakie korzyści dla firm i instytucji stanowi pozyskanie gwarancji pochodzenia?

Ceny gwarancji pochodzenia w Polsce

Na cenę gwarancji pochodzenia w Polsce wpływ mają następujące czynniki:

 1. Technologia w jakiej produkowana jest energia z OZE
 2. Czas jaki pozostał do daty ważności gwarancji pochodzenia
 3. Kraj produkcji energii elektrycznej

Formularz wyceny

Wypełnij krótki formularz ofertowy, na jego podstawie dokonamy
wyceny zakupu Gwarancji Pochodzenia Energii z OZE

Możesz również do nas zadzwonić:
+48 608 445 199

  Informacje o firmie

  Dane kontaktowe

  Dane do wyceny