Zamknij

Biuro obsługi klienta

Numery komórkowe
+48 601 799 683
+48 608 445 199

Numery stacjonarne
+48 (22) 101 58 55
+48 (22) 101 58 44

E-mail
bok@ceet.pl

Nasze oddziały

Oddział Mazowiecki
ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 5
02-546 Warszawa
bok@ceet.pl

Oddział Wielkopolski
ul. Petera Mansfelda 4,
60-855 Poznań
poznan@ceet.pl

Oddział Lubelski
ul. Mełgiewska 74,
20-234 Lublin
lublin@ceet.pl

Oddział Śląski
Aleja Wojciecha Korfantego 2,
40-004 Katowice
katowice@ceet.pl

Oddział Podkarpacki
ul. Hetmańska 9,
35-045 Rzeszów
rzeszow@ceet.pl

Oddział Zachodniopomorski
Zwycięstwa 137,
75-900 Koszalin
koszalin@ceet.pl

Gwarancje Pochodzenia Energii – rozwiązanie dla zrównoważonego rozwoju firm w Polsce

W dobie rosnącej świadomości ekologicznej oraz wymogów prawnych, przedsiębiorstwa oraz konsumenci indywidualni coraz częściej poszukują sposobów na zmniejszenie swojego wpływu na środowisko. Jednym z kluczowych narzędzi, które wspiera takie działania w Polsce, są Gwarancje Pochodzenia Energii (GPE). Te certyfikaty stanowią nie tylko dowód na wykorzystanie zielonej energii, ale także są ważnym elementem polityki energetycznej kraju, umożliwiającym realizację założeń Unii Europejskiej dotyczących zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w bilansie energetycznym.

Czym są Gwarancje Pochodzenia Energii?

Gwarancje Pochodzenia to certyfikaty potwierdzające, że dana ilość energii została wyprodukowana z odnawialnych źródeł, takich jak energia wiatrowa, słoneczna, geotermalna czy hydroenergetyczna. Każda wyprodukowana megawatogodzina energii z OZE może zostać potwierdzona przez jedną Gwarancję Pochodzenia, która jest następnie rejestrowana i monitorowana przez odpowiednie organy regulacyjne.

Prawne usankcjonowanie GPE w Polsce

W Polsce regulacje dotyczące Gwarancji Pochodzenia są zawarte w Ustawie o odnawialnych źródłach energii, która dostosowuje krajowe prawodawstwo do wymogów Unii Europejskiej. Nadzór nad systemem GPE sprawuje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE), który odpowiada za wydawanie certyfikatów oraz ich rejestrację. Dzięki temu systemowi, możliwe jest efektywne śledzenie i potwierdzanie wykorzystania zielonej energii w Polsce, co jest istotne zarówno dla celów środowiskowych, jak i rozliczeniowych.

Gwarancje Pochodzenia Energii (GPE) odgrywają coraz większą rolę na rynku energetycznym, szczególnie w kontekście rosnących wymogów dotyczących raportowania środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego (ESG). Choć początkowo były to narzędzia wykorzystywane głównie przez duże korporacje międzynarodowe i polskie firmy zaangażowane w inicjatywy takie jak RE100 czy Science Based Targets (SBT), obecnie zyskują na znaczeniu także wśród przedsiębiorstw energochłonnych.

 

Wykorzystanie Gwarancji Pochodzenia Energii w praktyce:

  1. Korzystanie z rekompensat za wzrost cen energii elektrycznej

Przedsiębiorstwa energochłonne, takie jak fabryki, huty czy duże centra danych, które zużywają dużo energii, mogą odczuwać znaczący wpływ wzrostu cen energii, częściowo spowodowany kosztami emisji CO2 w systemach handlu emisjami. Gwarancje Pochodzenia Energii umożliwiają tym firmom ubieganie się o rekompensaty

W 2022 roku, jak podaje Urząd Regulacji Energetyki, 39 z 65 firm energochłonnych skorzystało z Gwarancji Pochodzenia w celu udokumentowania swoich działań redukcyjnych. Te firmy, korzystając z rekompensat za wzrost cen energii elektrycznej, mogły dzięki GPE wykazać zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

  1. Redukcja śladu węglowego

Firmy coraz częściej dążą do minimalizacji swojego wpływu na środowisko, szczególnie w kontekście globalnego ocieplenia i regulacji klimatycznych.

  • Przykład: Duża sieć sklepów detalicznych w Europie stosuje GPE, by udowodnić, że energia używana we wszystkich jej lokalizacjach pochodzi z OZE. Dzięki temu znacząco obniża swoje roczne emisje CO2, co jest raportowane w rocznym sprawozdaniu dotyczącym zrównoważonego rozwoju, przyczyniając się do osiągania celów związanych z redukcją śladu węglowego.
  1. Wykazanie wykorzystania energii z OZE

GPE są również używane do demonstracji zrównoważonych praktyk biznesowych, co jest szczególnie ważne dla firm podlegających międzynarodowym regulacjom środowiskowym.

  • Przykład: Producent z branży elektronicznej używa GPE do wykazania, że jego fabryki w Niemczech działają wyłącznie na zielonej energii. Informacja ta jest wykorzystywana w materiałach marketingowych i raportach rocznych, podkreślając zaangażowanie firmy w działania proekologiczne.

 

Podsumowanie

Gwarancje Pochodzenia Energii stanowią kluczowe narzędzie dla firm, które chcą nie tylko przestrzegać wymogów ESG, ale również efektywnie zarządzać ryzykiem związanym z kosztami energii i zmiennością rynkową. O ile obecne wyzwania pokazują, że rynek GPE nie jest wolny od przeszkód, to rosnące znaczenie tych certyfikatów w globalnych strategiach zrównoważonego rozwoju wskazuje na ich stabilną przyszłość. Dla przedsiębiorstw, które chcą pozostać konkurencyjne na międzynarodowej arenie, inwestycja w GPE i zaangażowanie w inicjatywy takie jak RE100 czy SBT stają się nie tyle opcją, co koniecznością.