Zamknij

Biuro obsługi klienta

Numery komórkowe
+48 601 799 683
+48 608 445 199

Numery stacjonarne
+48 (22) 101 58 55
+48 (22) 101 58 44

E-mail
bok@ceet.pl

Nasze oddziały

Oddział Mazowiecki
ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 5
02-546 Warszawa
bok@ceet.pl

Oddział Wielkopolski
ul. Petera Mansfelda 4,
60-855 Poznań
poznan@ceet.pl

Oddział Lubelski
ul. Mełgiewska 74,
20-234 Lublin
lublin@ceet.pl

Oddział Śląski
Aleja Wojciecha Korfantego 2,
40-004 Katowice
katowice@ceet.pl

Oddział Podkarpacki
ul. Hetmańska 9,
35-045 Rzeszów
rzeszow@ceet.pl

Oddział Zachodniopomorski
Zwycięstwa 137,
75-900 Koszalin
koszalin@ceet.pl

Kogeneracja dla Przemysłu: Nowe Perspektywy Dofinansowania wysokosprawnej kogeneracji o mocy powyżej 0,5MW w 2024 roku.

W nadchodzącej edycji Programu “Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu” którego nabór planowany jest w I kwartale 2024 roku, zajdą znaczące zmiany, które podkreślają dostępność wsparcia również dla przedsiębiorców o mniejszym zapotrzebowaniu na moce z sektora przemysłowego. Program, który dotychczas promował instalacje powyżej 10 MW, zostaje podzielony na dwie części, z nowymi perspektywami i możliwościami dla różnych branż.

Kogeneracja dla Przemysłu: Co Nowego?

Dotychczasowa struktura Programu ulegnie zmianie, obejmując dwie odrębne części:

Część 1: Inwestycje Powyżej 10 MW

Pierwsza część Programu nadal skupia się na inwestycjach związanych z budową lub przebudową jednostek wytwórczych o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10 MW. Warunek działania w warunkach wysokosprawnej kogeneracji pozostaje niezmieniony.

Część 2: Inwestycje Powyżej 0,5 MW dla Przedsiębiorców

Największa zmiana nastąpi w drugiej części Programu, gdzie inwestycje o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 0,5 MW stają się dostępne także dla przedsiębiorców działających w sektorze przemysłowym. Definicja beneficjenta została rozszerzona, otwierając program dla przedsiębiorców z różnych gałęzi przemysłu.

Intensywność dofinansowania

Szczegóły naboru nie zostały jeszcze opublikowane ale bazując na poprzednich naborach obejmowała takie formy wsparcia jak:

  • dotacja – maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych
  • pożyczka nawet 100% kosztów kwalifikowanych

Dla projektów realizowanych w formule “project finance” istniał wymóg, aby wnioskodawca wniósł co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych jako wkład własny, jednak należy pamiętać, że środki własne nie obejmowały kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich ani pożyczek od innych podmiotów.

 Dlaczego warto pomyśleć o kogeneracji

Nowy nabór programu „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu” może stanowić kluczową zachętę do budowy jednostki kogeneracyjnej.

W połączeniu z innymi korzyściami, Instalacja kogeneracyjna umożliwia dwukrotne obniżenie kosztów gospodarki energetycznej oraz przynosi dodatkowe korzyści tj.:

  • Stabilizacja Kosztów Energii:

Korzystanie z gazu jako paliwa dla jednostki kogeneracyjnej przyczynia się do stabilizacji kosztów energii. W porównaniu do tradycyjnych źródeł, takich jak energia elektryczna, ceny gazu są mniej podatne na gwałtowne zmiany. Ponadto ceny energii elektrycznej będą wzrastać ze względu m.in na rosnące koszty emisji Co2 oraz modernizacje sieci przesyłowych. Posiadanie własnego źródła energii elektrycznej umożliwia firmą przemysłowym lepsze planowanie budżetowe, redukując ryzyko związane z nagłymi fluktuacjami kosztów energii.

  •  Niski koszt ciepła:

Jednym z głównych atutów kogeneracji jest możliwość efektywnego wykorzystania ciepła wytworzonego w procesie produkcji energii elektrycznej. Energia cieplna może być skierowana do procesów przemysłowych lub wytworzenia chłodu, co zwiększa efektywność całego systemu. W rezultacie koszt uzyskanej energii cieplnej jest kilkukrotnie niższy w porównaniu z konwencjonalnymi źródłami.

  • Uniezależnienie od przyłącza elektrycznego:

Wdrożenie jednostki kogeneracyjnej stanowi kluczowy krok w kierunku uniezależnienia przemysłu od zewnętrznych źródeł energii elektrycznej, szczególnie w sytuacjach niedoborów mocy. Obejmuje to zdolność do samodzielnego generowania energii, co z kolei wpływa na większą niezawodność dostaw energetycznych. Ta niezależność od przyłącza elektrycznego jest niezbędna dla utrzymania ciągłości procesów produkcyjnych, eliminując potencjalne przerwy w zasilaniu.

 

Należy pamiętać, że rozpoczęcie inwestycji powinno być poprzedzone przeprowadzeniem audytu energetycznego oraz przygotowaniem szczegółowej koncepcji. Firma CEET oferuje kompleksowe usługi związane z uzyskaniem dofinansowania, audytami i koncepcjami, niezależnie od dostawców urządzeń, co stanowi kluczowy element optymalnego doboru jednostek kogeneracyjnych.

 Firmy zainteresowane budową jednostki kogeneracyjnej zapraszamy do kontaktu.