Zamknij

Biuro obsługi klienta

Numery komórkowe
+48 601 799 683
+48 608 445 199

Numery stacjonarne
+48 (22) 101 58 55
+48 (22) 101 58 44

E-mail
bok@ceet.pl

Nasze oddziały

Oddział Mazowiecki
ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 5
02-546 Warszawa
bok@ceet.pl

Oddział Wielkopolski
ul. Petera Mansfelda 4,
60-855 Poznań
poznan@ceet.pl

Oddział Lubelski
ul. Mełgiewska 74,
20-234 Lublin
lublin@ceet.pl

Oddział Śląski
Aleja Wojciecha Korfantego 2,
40-004 Katowice
katowice@ceet.pl

Oddział Podkarpacki
ul. Hetmańska 9,
35-045 Rzeszów
rzeszow@ceet.pl

Oddział Zachodniopomorski
Zwycięstwa 137,
75-900 Koszalin
koszalin@ceet.pl

Audyty energetyczne

Czym jest audyt energetyczny?

Czy jest możliwe zmniejszenie kosztów opłat za energię elektryczną i redukcja wydatków związanych z ocieplaniem obiektów? Odpowiedź na to pytanie przynoszą audyty efektywności energetycznej. Obejmują one etap diagnostyczny i rekomendacyjny.

W pierwszym etapie wykonywana jest analiza techniczno-ekonomiczną ulepszenia budynku. Określa ona zakres oraz parametry techniczne, organizacyjne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, którego celem jest lepsza efektywność energetyczna budynków. W efekcie pracy audytów powstają konkretne zalecenia inwestycyjne z oszacowaniem ich skali, kosztów oraz terminów zwrotów.

Poprawa efektywności energetycznej i audyty efektywności energetycznej

Audyty efektywności energetycznej

Coraz więcej przedsiębiorstw, samorządów i gospodarstw domowych decyduje się na inwestycje skutkujące spadkiem energochłonności obiektów. Inwestycje te mają stronę kosztową i wymagają zasadnych ekonomicznie posunięć. W ich identyfikacji pomaga audyt energetyczny. Czym jest ten proces?To przeprowadzona przez certyfikowanych audytorów analiza skutkująca dokumentem z diagnozą i rekomendacjami. Wykonanie audytu energetycznego może mieć formę podstawową lub rozszerzoną. Pierwsza wskazuje obszary z potencjałem poprawy efektywności energetycznej i wersje możliwych rozwiązań. Druga zawiera rozwiązania dopasowane do specyfiki i struktury przedsiębiorstwa z informacją o ich efektywności ekonomicznej

Audyt Działań Optymalizacyjnych (ADO)

Audyt Działań Optymalizacyjnych (ADO) do dodatkowa usługa wykonywana w ramach audytu energetycznego przedsiębiorstwa i swoim zakresem obejmuje szczegółową analizę pod względem wprowadzenia możliwych rozwiązań oszczędnościowych w poniższych obszarach:

Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa

Wdrożenie rozwiązań korzystnych dla środowiska naturalnego opłaca się przedsiębiorstwom wizerunkowo i kosztowo. W ramach audytu energetycznego dokonywana jest inwentaryzacja infrastruktury i sposobów konsumpcji energii z identyfikacją możliwych do modyfikacji czynników kosztotwórczych.

Analiza ta pozwala na wskazanie opcji modernizacyjnych z przypisanymi do nich budżetami i harmonogramami zwrotu z inwestycji. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa pozwala na ubieganie się o dofinansowanie ze środków unijnych lub z tzw. Białych Certyfikatów na inwestycje mające poprawić efektywność energetyczną.

Audyt / obliczanie śladu węglowego

Ślad węglowy, zwany również carbon footprint, to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. Jest to rodzaj śladu ekologicznego, który obejmuje emisje dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów szklarniowych wyrażone w ekwiwalencie CO₂1. Eksperci z CEET kompleksowo wspierają przedsiębiorców w badaniu wielkości śladu węglowego organizacji lub konkretnych produktów. Ich usługa obejmuje:

Typy audytu energetycznego

Monitoring i badanie potencjału oraz zapotrzebowania na energię dzieli się na kilka różnych rodzajów. Dzięki temu możliwe jest skupienie się na konkretnych informacjach niezbędnych w danym przypadku. W związku z tym przeprowadzamy audyty energetyczne:

  • przedsiębiorstwa – wlicza się w to obowiązkowa co 4 lata kontrola, a także opcjonalna ocena opłacalności włącznie z wykazem działań służących poprawie efektywności;
  • remontowe – niezbędne do planowania termomodernizacji;
  • oświetlenia (w tym ulicznego) – sprawdzające potencjał oszczędności oraz obliczające strumień natężenia światła;
  • odnawialnych źródeł energii (w tym fotowoltaiki) – przydatny do stworzenia efektywnego systemu i analizy zużycia elektryczności;
  • źródeł ciepła (w tym sieci ciepłowniczej) – ukazujący możliwości redukcji kosztów eksploatacyjnych;
  • instalacji sprężonego powietrza – czyli analiza ich efektywności.

Elementy audytu energetycznego

Przeprowadzany przez nas proces jest wieloetapowy. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa składa się z kilku elementów. Pierwszym z nich jest stworzenie specjalnej karty, która zawiera ogólne informacje na temat budynku włącznie z jego parametrami. Do tego dodajemy dokumenty zawierające dane źródłowe wykorzystywane przez audytora oraz wytyczne klienta. Na tej podstawie obliczamy koszt termomodernizacji.

Kolejnym elementem jest inwentaryzacja techniczno–budowlana budynku, która zawiera m.in. opis stosowanych technologii i konstrukcji, kubaturę czy uproszczony opis techniczny. W efekcie tak przeprowadzonego audytu przedsiębiorstwa powstaje charakterystyka energetyczna obejmująca:

  • system grzewczy,
  • instalację c.w.u., gazową, elektryczną,
  • wentylację,

i pozostałe media. Na zakończenie współpracy wystawiamy ocenę stanu technicznego budynku i dokumentację wskazującą na najlepsze rozwiązania w zakresie termomodernizacji.

Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Wszystkie nasze działania prowadzimy zgodnie z obowiązującym prawem, co daje naszym klientom gwarancję wykonania na najwyższym możliwym poziomie. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa pozwala właścicielom budynków skorzystać z systemu państwowego wsparcia optymalizacji zużycia energii. Mowa konkretnie o dofinansowaniach opisanych w Ustawie o wspieraniu inwestycji termomodernizacyjnych z dn. 18 grudnia 1998 r. (Dz. U. 162/98, poz. 1121) z późn. zm.

Kontakt

Nasi doradcy odpowiedzą na każde Twoje pytanie.

Grupa CEET zajmuje się doradztwem energetycznym od 2010 roku. Zaufało nam już ponad 300 dużych i średnich przedsiębiorstw w całej Polsce. Lata doświadczeń pozwoliły nam wypracować najlepszą jakość oferowanych usług.