Czym są Białe Certyfikaty, czyli Świadectwa Efektywności Energetycznej?

Ta potoczna nazwa obecnie nazwa oznacza świadectwa efektywności energetycznej, które są wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Dokumenty te potwierdzają wdrożenie działań modernizacyjnych mających na celu poprawę efektywności energetycznej. Podstawą prawną umożliwiającą pozyskiwanie tego rodzaju świadectw jest ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku.

Jednostką wartości jest toe (Tona oleju ekwiwalentnego).

1 toe = 11 630 kWh = 11,63 MWh
1 toe = 41,868 GJ

Białe Certyfikaty stanowią podmiot obrotu na Towarowej Giełdzie Energii S.A., gdzie są nabywane przez firmy energetyczne specjalizujące się w sprzedaży energii elektrycznej, ciepła i gazu, a także przez dystrybutorów i operatorów systemów przesyłowych.

Kto powinien zainteresować się Białymi Certyfikatami?

Tego rodzaju dokument powinien wzbudzić zainteresowanie wszystkich tych przedsiębiorstw, które chciałyby uzyskać dodatkowe środki na realizację inwestycji sprzyjających podwyższeniu efektywności energetycznej

 • Przedsiębiorstwa które chciałyby otrzymać dodatkowe środki pieniężne na wykonanie przyszłych inwestycji poprawiających efektywność energetyczną;
 • Producenci oraz firmy wdrożeniowe, które chciałyby wykorzystać Świadectwa Efektywności Energetycznej do poprawy konkurencyjności oferowanych rozwiązań i produktów.

Kto może uzyskać Białe Certyfikaty?

Świadectwo efektywności energetycznej może zostać przyznane każdemu, kto zamierza zrealizować inwestycję mającą na celu zwiększenie efektywności energetycznej minimum o 10 toe (ton oleju ekwiwalentnego) w ciągu roku. Należy też pamiętać, że planowane przedsięwzięcie musi zostać zakwalifikowane do uzyskania certyfikatu.

Jakie przedsięwzięcia kwalifikują się do uzyskania Białych Certyfikatów?

Świadectwa Efektywności Energetycznej uzyskuje się za prawie wszystkie modernizacje, które przynoszą efekty w postaci zaoszczędzonej energii. Przykładowe inwestycje zostały wymienione poniżej:

 • Modernizacja lub  wymiana oświetlenia;
 • Modernizacja oraz automatyzacja procesów technologicznych i produkcyjnych;
 • Ograniczenie strat związanych z poborem, przesyłek i dystrybucją oraz odzyskiwanie energii;
 • Przebudowy, remonty budynków oraz termomodernizacja;
 • Modernizacja sieci ciepłowniczych, systemów chłodzenie;
 • Wymiana urządzeń przeznaczonych do użytku domowego oraz urzadzenia IT.

Pełna lista szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej znajduję się w Obwieszczeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r.

Kiedy nie można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej?

Stworzony system Białych Certyfikatów nakłada także pewne ograniczenia, dlatego nie w każdej sytuacji możliwe jest pozyskiwanie tego typu dokumentów. Przede wszystkim o świadectwo efektywności energetycznej nie można starać się, kiedy przedsiębiorstwo otrzymało już premię termomodernizacyjną, a także wówczas, gdy przyznanie Białego Certyfikatu spowoduje przekroczenie dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej przewidzianej dla danego przedsięwzięcia.

Jaka jest procedura uzyskania Świadectw Efektywności Energetycznej?

 1. Ocena potencjału poprawy efektywności energetycznej;
 2. Określenie zasad współpracy i podpisanie umowy;
 3. Wykonanie audytu efektywności energetycznej;
 4. Doradztwo i ustalenie szczegółów planowanej inwestycji;
 5. Przygotowanie i złożenie wniosków do URE;
 6. Rozpoczęcie inwestycji;
 7. Otrzymanie decyzji o pozytywnym przyznaniu Białych Certyfikatów;
 8. Ustalenie zasad współpracy z Domem Maklerskim i założenie konta RŚP;
 9. Zakończenie inwestycji;
 10. Wykonanie i złożenie audytu powykonawczeniego;
 11. Sprzedaż Białych Certyfikatów na TGE;
 12. Rozliczenie za usługę.

Pomoc specjalistów firmy CEET

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klientów, których interesuje pozyskiwanie świadectw efektywności energetycznej, eksperci z firmy CEET służą fachową pomocą i doradztwem na każdym etapie ubiegania się o Biały Certyfikat energetyczny. Nasi specjaliści sprawdzą, czy dana inwestycja kwalifikuje się do przyznania tego typu dokumentu, a także oszacują prognozowaną wartość możliwych do otrzymania certyfikatów. Proponujemy również stworzenie profesjonalnego i rzetelnego audytu, który jest niezbędny do przedstawienia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.

Jak obliczyć wartość dofinansowania (Białych Certyfikatów)?

Wynikające oszczędności z planowanego przedsięwzięcia należy zamienić na jednostkę toe, a następnie przemnożyć przez aktualną wartość Świadectwa Efektywności Energetycznej na giełdzie TGE. Istnieje również możliwość sprzedaży certyfikatów poza giełdą, dzięki czemu można negocjować lepsze warunki sprzedaży.

Stare oświetlenia pobiera obecnie 200 MWh energii w ciągu roku. Planowane jest że nowe oświetlenie po modernizacji będzie zużywać 30 MWh energii. Wynikająca różnica (oszczędność) to 170 MWh. Wynik ten dzielimy przez 11,63 w celu uzyskania jednostki toe. Dzięki tej kalkulacji uzyskujemy wartość 14,617 toe na Świadectwie Efektywności Energetycznej.

Zakładając że wartość 1 toe w dniu sprzedaży to 1650 złotych, możemy otrzymać środki finansowe o wartości: 24 118 złotych.

Jaka jest cena usługi pozyskania Świadectwa Efektywności Energetycznej?

Płatność za całą usługę odbywa się zwykle w modelu success fee, dzięki czemu mają Państwo pewność, że zapłacą dopiero po przyznaniu i sprzedaży pozyskanych Białych Certyfikatów.

Koszt usługi jest uzależniony głównie od trudności wykonania Audytu Efektywności Energetycznej, który jest podstawą do pozyskania świadectw oraz ilości (toe) pozyskiwanych certyfikatów. Koszt zwykle waha się od 5% do 25% pozyskanych świadectw.

Przedsiębiorstwa, które są zobowiązane dokonywać wpłat na rzecz PFRON, mają możliwość wykonania tej usługi z odpisem zwalniającym z wykonywania części tych wpłat. Usługę taką mogą wykonać audytorzy energetyczni z firmy uprawnionej do wystawiania ulg w kosztach PFRON. Dzięki takiemu rozwiązaniu, usługa jest wykonywana ze środków przeznaczonych na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a cała wartość dofinansowania dociera do przedsiębiorstwa u którego została wykonana inwestycja.

Dodatkowo należy liczyć się również z kosztami związanymi ze sprzedażą Białych Certyfikatów na giełdzie, jednak jest to już uwarunkowane od warunków współpracy.

 

Grupa CEET zajmuje się doradztwem energetycznym od 2010 roku. Zaufało nam już ponad 300 dużych i średnich przedsiębiorstw w całej Polsce. Lata doświadczeń pozwoliły nam wypracować najlepszą jakość oferowanych usług.

Kontakt
Biuro Obsługi Klienta
bok@ceet.pl

+48 601 799 683
+48 608 445 199

Napisz do nas

Masz pytanie? Napisz do nas! Formularz kontaktowy to najłatwiejsza metoda kontaktu z naszą firmą. Nasi doradcy odpowiedzą na każde Twoje pytanie.

Submit