ISO 50001 jest nową międzynarodową normą dotyczącą systemu zarządzania energią, jest modelem odwołującym się do podejścia PDCA (z ang. Plan-Do-Check-Act), pomaga tworzyć systemy i procesy niezbędne dla zwiększenia efektywności energetycznej. Norma ta dotyczy działań nadzorowanych przez organizację, zawiera wyłącznie wymagania, które mogą być obiektywnie audytowane.

Norma ISO 50001 może być stosowana do wszystkich typów i wielkość organizacji, niezależnie lub w powiązaniu z dowolną inną normą zarządzania. Wdrożenie w przedsiębiorstwie Systemu Zarządzania Energią i poddanie procesowi certyfikacji przez niezależną jednostkę certyfikującą, przynosi wiele korzyści w różnych wymiarach: finansowym, ekonomicznym, organizacyjnym, systemowym czy procesowym.

Zalety wdrożenia systemu:

 • Przestrzeganie zasad polityki certyfikacji ISO 50001, pozwala znacznie obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie;
 • Certyfikacja zwalnia z obowiązku wykonywania audytu energetycznego dużych przedsiębiorstw wynikającego z ustawy o efektywności energetycznej;
 • Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią, pozwala efektywniej zarządzać energią oraz zwiększa bezpieczeństwo energetyczne;
 • Możliwość pozyskania Świadectw Efektywności Energetycznej, czyli dodatkowego dofinansowania na modernizacje;
 • Szybka identyfikacja i wprowadzenie środków zaradczych w przypadku powstania zauważalnych zmian w poborze energii;
 • Możliwość dokładnego rozpoznania obszarów wymagających poprawy efektywności;
 • Zapewnienie zgodności z obecnymi oraz przyszłymi wymaganiami prawnymi oraz regulacjami, dotyczącymi poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych;
 • Promuje politykę zarządzania energią i ugruntowuje myślenie w kategoriach efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie;
 • Promuje rozwiązania innowacyjne.

Etapy wdrożenia:

Etap 1 – Planowanie

 • Analiza istniejącego systemu zarządzania pod kątem wymagań systemu ISO 50001;
 • Przygotowanie planu monitoringu i pomiarów na potrzeby systemu zarządzania energią;
 • Przygotowanie propozycji polityki energetycznej, sposobów jej komunikacji oraz dodatkowych środków poprawy efektywności energetycznej organizacji;
 • Przygotowanie celów, zadań oraz planów działania dotyczących poprawy efektywności energetycznej;
 • Identyfikacja możliwości poprawy wyników energetycznych;
 • Prowadzenie pomiarów, rejestracji i raportowaniu ilości wykorzystanej energii, strat oraz poprawy.

Etap 2 – Wykonaj

 • Przeprowadzenie Audytu Energetycznego – identyfikacja i rejestracja obszarów zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazowej itd;
 • Określenie energii bazowej, obszarów znaczącego wykorzystania energii oraz określenia obszarów optymalizacji;
 • Przydzielenie zasobów i odpowiedzialności, przeprowadzonej szkoleń dla pracowników;
 • Określenie celu energetycznego na uzgodniony przedział czasowy;
 • Opomiarowanie głównych odbiorników energii – energia elektryczna, ciepło, chłód, sprężone powietrze, wentylacja;
 • Wdrożenie zaleceń środków poprawy efektywności energetycznej;
 • Utworzenie potrzebnej dokumentacji np. Polityki energetycznej i sposobu jej komunikacji.

Etap 3 – Sprawdź

 • Przeprowadzenie oceny zgodności z wymaganiami prawnymi;
 • Monitorowanie, mierzenie i analiza;
 • Nadzór nad zapisami oraz działania korygujące i zapobiegawcze;
 • Audyt wewnętrzny z funkcjonowania organizacji;
 • Przygotowanie do Audytu Certyfikującego.

Etap 4 – Zastosuj

 • Doradztwo w zakresie wyeliminowania niezgodności;
 • Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w zaplanowanych odstępach czasu celem potwierdzenia zgodności i wyników systemu ;zarządzania energią z ISO 50001;
 • Doskonalenie funkcjonowania organizacji;
 • Wykonanie zaplanowanych czasowo przeglądów zarządzania w organizacji;
 • Ciągła optymalizacja procesów w organizacji;
 • Ujednolicenie metod zarządzania energią.

 

Grupa CEET zajmuje się doradztwem energetycznym od 2010 roku. Zaufało nam już ponad 300 dużych i średnich przedsiębiorstw w całej Polsce. Lata doświadczeń pozwoliły nam wypracować najlepszą jakość oferowanych usług.

Kontakt
Biuro Obsługi Klienta
bok@ceet.pl

+48 601 799 683
+48 608 445 199

Napisz do nas

Masz pytanie? Napisz do nas! Formularz kontaktowy to najłatwiejsza metoda kontaktu z naszą firmą. Nasi doradcy odpowiedzą na każde Twoje pytanie.

Submit