Zamknij

Biuro obsługi klienta

Numery komórkowe
+48 601 799 683
+48 608 445 199

Numery stacjonarne
+48 (22) 101 58 55
+48 (22) 101 58 44

E-mail
bok@ceet.pl

Nasze oddziały

Oddział Mazowiecki
ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 5
02-546 Warszawa
bok@ceet.pl

Oddział Wielkopolski
ul. Petera Mansfelda 4,
60-855 Poznań
poznan@ceet.pl

Oddział Lubelski
ul. Mełgiewska 74,
20-234 Lublin
lublin@ceet.pl

Oddział Śląski
Aleja Wojciecha Korfantego 2,
40-004 Katowice
katowice@ceet.pl

Oddział Podkarpacki
ul. Hetmańska 9,
35-045 Rzeszów
rzeszow@ceet.pl

Oddział Zachodniopomorski
Zwycięstwa 137,
75-900 Koszalin
koszalin@ceet.pl

Certyfikacja PN-EN ISO 50001:2018

NORMA ISO 50001- wdrożenie i certyfikacja

ISO50001 jest międzynarodową normą dotyczącą wdrożenia systemu zarządzania energią, pomaga tworzyć systemy i procesy niezbędne dla zwiększenia efektywności energetycznej.

„zgodnie z zapisami ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20.05.2016 r. wdrożenie i certyfikacja ISO 50001 wypełnia obowiązek audytu energetycznego dużego przedsiębiorstwa”

Audytorzy Energetyczni firmy CEET przeprowadzili ponad 150 przeglądów energetycznych przedsiębiorstw zgodnie z normą PN-EN 16247 i ISO 50001.

iso-50001-2018-energy-certification-500x500-1-150x150
Audyty energetyczne budynków, oświetlenia, sprężonego powietrze, sieci energetycznych, węzłów cieplnych

Oferujemy najbardziej kompleksową usługę wdrożenia i certyfikacji PN-EN ISO 50001:2018

Wdrożenie i certyfikacja odbywają się we współpracy z BSI Group najbardziej doświadczoną jednostką certyfikacyją na świecie oraz członkiem-założycielem ISO. BSI Group jest liderem w tworzeniu norm uznawanych w 193 krajach na całym świecie.
bsi-300x186
Finansowanie Białych Certyfikatów i dofinansowanie Czystego Powietrza

Dlaczego wdrożenie i certyfikacja z CEET?

Zaufali nam między innymi

Norma 50001, poprzez stosowanie sprawdzonych i efektywnych praktyk organizacyjnych, umożliwia przedsiębiorstwu nieustanne zwiększanie swojej wydajności energetycznej, przy pełnym zastosowaniu się do obowiązujących ją wymagań prawnych i formalnych. Uzyskanie certyfikatu kompatybilności ze standardem ISO 50001, umożliwia uniknięcie obowiązku wykonywania audytów energetycznych.

Wdrożenie w przedsiębiorstwie Systemu Zarządzania Energią i oddanie procesowi certyfikacji przez niezależną jednostkę certyfikującą, przynosi wiele korzyści w różnych wymiarach: finansowym, ekonomicznym, organizacyjnym, systemowym czy procesowym.

Porównaj koszty i zyski Audytu Energetycznego i ISO 50001

Wypełnij krótki formularz ofertowy, na jego podstawie nasi audytorzy energetyczni wycenią wdrożenie ISO 50001

Główne korzyści dla przedsiębiorstwa po wdrożeniu ISO 50001:

„Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych ., rekompensaty za podwyżki prądu należą się wybranym przedsiębiorstwom, których lista znajduje się w rozporządzeniu i posiadają wdrożony ISO 50001, 14001 lub EMAS ”

Wypełnij krótki formularz ofertowy

Na jego podstawie nasi audytorzy energetyczni wycenią wdrożenie ISO 50001

Lub zadzwoń

  +48 608 445 199
  +48 22 101 58 44

W ramach naszych usług oferujemy Kompleksowe wdrożenie ISO 50001 wraz z certyfikacją, w skład których wchodzą:

Wdrożenie

Etap 1

 1. Analiza istniejącego systemu zarządzania pod kątem wymagań systemu ISO 50001 (audyt wstępny).
 2. Przygotowanie planu monitoringu i pomiarów na potrzeby systemu zarządzania energią.
 3. Przygotowanie projektu instalacji urządzeń pomiarowych.
 4. Przygotowanie propozycji polityki energetycznej , sposobów jej komunikacji oraz dodatkowych środków poprawy efektywności energetycznej organizacji.

Etap 2

 1. Przegląd energetyczny – identyfikacja i rejestr obszarów zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazowej itd..
 2. Określenie energii bazowej, obszarów znaczącego wykorzystania energii oraz określenie obszarów optymalizacji.
 3. Powołanie zespołu energetycznego oraz szkolenia dla pracowników.
 4. Określenie celu energetycznego na uzgodniony przedział czasowy.
 5. Opomiarowanie głównych odbiorników energii – energia elektryczna, ciepło, chłód, sprężone powietrze, wentylacja.
 6. Wdrażanie zalecanych środków poprawy efektywności energetycznej.

Etap 3

 1. Przeprowadzenie oceny zgodności z wymaganiami prawnymi.

Etap 4

 1. Doradztwo w zakresie wyeliminowania niezgodności.
 2. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego w zaplanowanych odstępach czasu celem potwierdzenia zgodności i wyników systemu zarządzania energią z ISO 50001.

Proces uzyskania certyfikacji – Trzyletni cykl certyfikacji

 1. Certyfikacja
 2. Audyty nadzorcze (raz w roku)
 3. Recertyfikacja (raz na 3 lata)

Formularz wyceny

Wypełnij krótki formularz ofertowy, na jego podstawie nasi audytorzy energetyczni dokonają
wyceny wdrożenia ISO 50001.

Możesz również do nas zadzwonić:

+48 601 799 683 lub +48 608 445 199

  Informacje o firmie

  Dane kontaktowe

  Informacje o obiektach