The engineer discussing a new project with large industry background with industrial instruments in the factory and cyber and physical system icons.

NORMA ISO 50001- wdrożenie i certyfikacja

ISO50001 jest międzynarodową normą dotyczącą wdrożenia systemu zarządzania energią, pomaga tworzyć systemy i procesy niezbędne dla zwiększenia efektywności energetycznej.

„zgodnie z zapisami ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20.05.2016 r. wdrożenie i certyfikacja ISO 50001 wypełnia obowiązek audytu energetycznego dużego przedsiębiorstwa

Audytorzy Energetyczni firmy CEET przeprowadzili ponad 150 przeglądów energetycznych przedsiębiorstw zgodnie z normą PN-EN 16247 i ISO 50001.

Oferujemy najbardziej kompleksową usługę wdrożenia i certyfikacji PN-EN ISO 50001:2018

 • Wdrożenie systemu
 • Certyfikacja
 • Audyty nadzoru
 • Recertyfikacje

Wdrożenie i certyfikacja odbywają się we współpracy z BSI Group najbardziej doświadczoną jednostką certyfikacyją na świecie oraz członkiem-założycielem ISO. BSI Group jest liderem w tworzeniu norm uznawanych w 193 krajach na całym świecie.

Dlaczego wdrożenie i certyfikacja z CEET?

 • Gwarancja certyfikacji
 • Identyfikacja potencjału do poprawy efektywności energetycznej
 • Krótki czas realizacji
 • Niski koszt wdrożenia, bezpłatny przy wykorzystaniu dofinansowania lub usług  ESCO
 • Wykonaliśmy ponad 150 przeglądów energetycznych zgodnie z normą ISO 50001

Zaufali nam między innymi: 

Norma 50001, poprzez stosowanie sprawdzonych i efektywnych praktyk organizacyjnych, umożliwia przedsiębiorstwu nieustanne zwiększanie swojej wydajności energetycznej, przy pełnym zastosowaniu się do obowiązujących ją wymagań prawnych i formalnych. Uzyskanie certyfikatu kompatybilności ze standardem ISO 50001, umożliwia uniknięcie obowiązku wykonywania audytów energetycznych.

Wdrożenie w przedsiębiorstwie Systemu Zarządzania Energią i oddanie procesowi certyfikacji przez niezależną jednostkę certyfikującą, przynosi wiele korzyści w różnych wymiarach: finansowym, ekonomicznym, organizacyjnym, systemowym czy procesowym.

factory_vw_wrzesnia_1_2

Główne korzyści dla przedsiębiorstwa po wdrożeniu ISO 50001:

 • Zwolnienie z obowiązku audytu energetycznego co 4 lata
 • Możliwość skorzystania z dofinasowania z funduszy unijnych dużych projektów energetycznych (np. wymóg posiadania iso 50001 przy dofinasowaniu budowy kogeneracji z funduszy norweskich).
 • Uzyskanie rekompensat pieniężnych  dla sektorów i podsektorów energochłonnych zgodnie z ustawą  z dnia 19 lipca 2019 r za wzrost kosztów energii elektrycznej.
 • Możliwość uzyskania „ białych certyfikatów” za wdrożenia systemów pomiarowych, monitorujących i sterujących procesami energetycznymi i przemysłowymi w ramach wdrażania ISO 50001
 • Przestrzeganie zasad polityki certyfikacji ISO 50001, pozwala znacznie obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie;
 • Szybka identyfikacja i wprowadzenie środków zaradczych w przypadku powstania zauważalnych zmian w poborze energii;
 • Możliwość dokładnego rozpoznania obszarów wymagających poprawy efektywności;
 • Zapewnienie zgodności z obecnymi oraz przyszłymi wymaganiami prawnymi oraz regulacjami, dotyczącymi poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych;
 • Promuje politykę zarządzania energią i ugruntowuje myślenie w kategoriach efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie;
 • Promuje rozwiązania innowacyjne.

„Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych ., rekompensaty za podwyżki prądu należą się wybranym przedsiębiorstwom, których lista znajduje się w rozporządzeniu i posiadają wdrożony ISO 50001, 14001 lub EMAS ”

W ramach naszych usług oferujemy Kompleksowe wdrożenie ISO 50001 wraz z certyfikacją, w skład których wchodzą:

Wdrożenie

Etap 1

 1. Analiza istniejącego systemu zarządzania pod kątem wymagań systemu ISO 50001 (audyt wstępny).
 2. Przygotowanie planu monitoringu i pomiarów na potrzeby systemu zarządzania energią.
 3. Przygotowanie projektu instalacji urządzeń pomiarowych.
 4. Przygotowanie propozycji polityki energetycznej , sposobów jej komunikacji oraz dodatkowych środków poprawy efektywności energetycznej organizacji.

Etap 2

 1. Przegląd energetyczny – identyfikacja i rejestr obszarów zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazowej itd..
 2. Określenie energii bazowej, obszarów znaczącego wykorzystania energii oraz określenie obszarów optymalizacji.
 3. Powołanie zespołu energetycznego oraz szkolenia dla pracowników.
 4. Określenie celu energetycznego na uzgodniony przedział czasowy.
 5. Opomiarowanie głównych odbiorników energii – energia elektryczna, ciepło, chłód, sprężone powietrze, wentylacja.
 6. Wdrażanie zalecanych środków poprawy efektywności energetycznej.

Etap 3

 1. Przeprowadzenie oceny zgodności z wymaganiami prawnymi.

Etap 4

 1. Doradztwo w zakresie wyeliminowania niezgodności.
 2. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego w zaplanowanych odstępach czasu celem potwierdzenia zgodności i wyników systemu zarządzania energią z ISO 50001.

Proces uzyskania certyfikacji – Trzyletni cykl certyfikacji

 1. Certyfikacja
 2. Audyty nadzorcze (raz w roku)
 3. Recertyfikacja (raz na 3 lata)
zdjecie doradcy

FORMULARZ WYCENY OFERTY

Wypełnij krótki formularz ofertowy, na jego podstawie nasi audytorzy energetyczni dokonają wyceny wdrożenia ISO 50001.

Możesz również do nas zadzwonić: +48 601 799 683 lub +48 608 445 199

Informacje o firmie

Dane kontaktowe

Informacje o obiektach

Uwagi


Porównaj koszty i zyski Audytu Energetycznego i ISO 50001
ISO 50001

Wypełnij krótki formularz ofertowy, na jego podstawie nasi audytorzy energetyczni wycenią wdrożenie ISO 50001

lub zadzwoń:

Kontakt:
Biuro Obsługi Klienta
bok@ceet.pl
+48 608 445 199
+48 22 101 58 44