Zamknij

Biuro obsługi klienta

Numery komórkowe
+48 601 799 683
+48 608 445 199

Numery stacjonarne
+48 (22) 101 58 55
+48 (22) 101 58 44

E-mail
bok@ceet.pl

Nasze oddziały

Oddział Mazowiecki
ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 5
02-546 Warszawa
bok@ceet.pl

Oddział Wielkopolski
ul. Petera Mansfelda 4,
60-855 Poznań
poznan@ceet.pl

Oddział Lubelski
ul. Mełgiewska 74,
20-234 Lublin
lublin@ceet.pl

Oddział Śląski
Aleja Wojciecha Korfantego 2,
40-004 Katowice
katowice@ceet.pl

Oddział Podkarpacki
ul. Hetmańska 9,
35-045 Rzeszów
rzeszow@ceet.pl

Oddział Zachodniopomorski
Zwycięstwa 137,
75-900 Koszalin
koszalin@ceet.pl

Audyt Energetyczny w ramach FEnIKS (FENX) Efektywność energetyczna oraz Rozwój OZE.

Oferujemy specjalistyczne usługi audytów energetycznych oraz analizy potencjałów modernizacyjnych, dedykowane dla duzych i średnich przedsiębiorstw planujących aplikować o dofinansowania w ramach programów FENX.01.01 „Efektywność Energetyczna” oraz FENX.02.02 „Rozwój OZE”. Nasze usługi są zaprojektowane, aby pomóc przedsiębiorstwom w identyfikacji i implementacji najbardziej efektywnych rozwiązań energetycznych, które przyczynią się do redukcji kosztów operacyjnych i zwiększenia ich zrównoważonego rozwoju.

Audyt Energetyczny w ramach programu FEnIKS (FENX)

Zakres Usług

 1. Zakres Usług Audytów Energetycznych dla Programu FENX.01.01:

  1. Audyt Efektywności Energetycznej:
   • Dokładna analiza zużycia energii w infrastrukturze budynkowej i procesach wytwórczych.
   • Ocena systemów obiegu mediów (np. ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja) oraz ciągów transportowych.
   • Identyfikacja potencjału oszczędności energii i zwiększenia efektywności energetycznej w systemach pomocniczych jak kotłownie czy układy odzysku ciepła.
  2. Rekomendacje i Strategie Modernizacyjne:
   • Opracowanie planów modernizacji mających na celu osiągnięcie minimalnego progu 30% oszczędności energii pierwotnej.
   • Propozycje optymalnych rozwiązań technologicznych.
  3. Kompleksowa Analiza Zakładu:
  • Analiza Modernizacyjna Procesów:
  • Szczegółowa analiza każdego procesu produkcyjnego oraz infrastruktury technicznej w celu identyfikacji możliwości modernizacyjnych.
  • Zalecenia dotyczące najlepszych praktyk i technologii, które mogą kwalifikować się do programów FENX, oparte na aktualnych trendach rynkowych i technologicznych.

   

   

  Zakres Usług Audytów Energetycznych dla Programu FENX.02.02:

  1. Audyt i Rozwój OZE:
   • Ocena potencjału instalacji urządzeń OZE, takich jak panele słoneczne, turbiny wiatrowe, systemy biomasy.
   • Analiza możliwości implementacji technologii wodorowych i innych innowacyjnych rozwiązań do produkcji, magazynowania i dystrybucji odnawialnej energii.
  2. Planowanie Instalacji i Modernizacji:
   • Projektowanie systemów OZE dostosowanych do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa.
   • Wsparcie w integracji nowych technologii OZE z istniejącą infrastrukturą energetyczną.

Opis Programów Wsparcia dla Efektywności Energetycznej i Rozwoju OZE

Programy wsparcia finansowego, skierowane do dużych i średnich przedsiębiorstw, mają na celu poprawę efektywności energetycznej oraz rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE). Z zasobów budżetowych przeznaczonych na te cele, tj. 2 536 mln EUR, oferowane będą pożyczki i dotacje, które pozwolą na realizację szeroko zakrojonych projektów modernizacyjnych i innowacyjnych w zakresie zarządzania energią. Dofinansowanie do 45% kosztów kwalifikowanych stanowi znaczące wsparcie dla firm, które zdecydują się na wdrożenie efektywnych rozwiązań energetycznych.

Główne obszary wsparcia obejmują:

 1. Modernizacja Energetyczna Budynków Zakładowych:
  • Projekty mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej infrastruktury budynkowej, w tym termomodernizację oraz implementację nowoczesnych systemów zarządzania energią. Wymagany minimalny próg oszczędności energii pierwotnej to 30%.
 2. Podniesienie Efektywności Energetycznej Procesów Wytwórczych:
  • Inicjatywy skupiające się na optymalizacji procesów produkcyjnych, w celu redukcji zużycia energii oraz zwiększenia ogólnej wydajności operacyjnej.
 3. Optymalizacja Systemów Obiegu Mediów w Zakładzie:
  • Modernizacja systemów związanych z obiegiem mediów, takich jak systemy zimnej lub gorącej wody, sprężone powietrze oraz systemy wentylacyjne.
 4. Zwiększenie Efektywności Energetycznej Ciągów Transportowych:
  • Ulepszenia w zakresie logistyki wewnętrznej i zewnętrznej, mające na celu zmniejszenie zużycia paliw i energii.
 5. Efektywność Energetyczna Systemów Pomocniczych:
  • Modernizacja kotłowni, systemów odzysku ciepła i innych instalacji pomocniczych, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.
 6. Instalacja i Rozwój Urządzeń OZE:
  • Projekty dotyczące instalacji paneli słonecznych, turbin wiatrowych, systemów biomasy czy innych źródeł odnawialnej energii.
 7. Technologie Wodorowe:
  • Inicjatywy związane z produkcją, magazynowaniem, tankowaniem i transportem wodoru, które kwalifikują się zgodnie z odpowiednimi przepisami europejskimi.
 8. Zmiana Systemów Grzewczych:
  • Zastąpienie starych systemów opalanych paliwami stałymi na systemy grzewcze zasilane gazem ziemnym, w połączeniu z projektami modernizacji energetycznej.

Warunki Finansowania:

 • Instrumenty Finansowe: Wsparcie będzie udzielane za pośrednictwem instytucji finansowych, co obejmuje pożyczki lub dotacje.
 • Atrakcyjność Instrumentów: Szczegóły dotyczące warunków finansowania będą ogłoszone wraz z dokumentacją konkursową. 

            Informacje dotyczące naboru: https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabory-wnioskow4

Kontakt w sprawie ofert :

audyt oświetlenia

.

Audyty sieci energetycznej

.

Audyty oświetlenia
Finansowanie Białych Certyfikatów i dofinansowanie Czystego Powietrza

Napisz do nas

Masz pytanie? Napisz do nas!  Formularz kontaktowy to najłatwiejsza metoda kontaktu z naszą firmą. Nasi doradcy odpowiedzą na każde Twoje pytanie.

Kontakt

  bok@ceet.pl
  +48 601 799 683
  +48 608 445 199