Zamknij

Biuro obsługi klienta

Numery komórkowe
+48 601 799 683
+48 608 445 199

Numery stacjonarne
+48 (22) 101 58 55
+48 (22) 101 58 44

E-mail
bok@ceet.pl

Nasze oddziały

Oddział Mazowiecki
ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 5
02-546 Warszawa
bok@ceet.pl

Oddział Wielkopolski
ul. Petera Mansfelda 4,
60-855 Poznań
poznan@ceet.pl

Oddział Lubelski
ul. Mełgiewska 74,
20-234 Lublin
lublin@ceet.pl

Oddział Śląski
Aleja Wojciecha Korfantego 2,
40-004 Katowice
katowice@ceet.pl

Oddział Podkarpacki
ul. Hetmańska 9,
35-045 Rzeszów
rzeszow@ceet.pl

Oddział Zachodniopomorski
Zwycięstwa 137,
75-900 Koszalin
koszalin@ceet.pl

Program “Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.” – Szansa dla Przedsiębiorstw na Oszczędności Energetycznej

W obliczu dynamicznych zmian cen gazu ziemnego i energii elektrycznej, przedsiębiorstwa operujące w sektorze energochłonnym mają szansę skorzystania z korzystnego programu rządowego. Program, zarządzany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przewiduje znaczne środki finansowe w wysokości  5515 000 000 zł, co otwiera możliwość uzyskania wsparcia na różne cele związane z efektywnością energetyczną.

Zasady Finansowania

Program oferuje dwie formy pomocy: Podstawową (w formie refundacji) oraz Zwiększoną (w formie zaliczki). Przyznawanie pomocy podstawowej obejmuje koszty kwalifikowanych wydatków do 31 marca 2024 r., natomiast pomoc zwiększona udzielana jest do 31 października 2023 r. Źródłem finansowania są środki Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji.

Maksymalne Kwoty Pomocy

Dla pomocy podstawowej maksymalna kwota wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, przy ograniczeniu do 4 mln EUR. Natomiast pomoc zwiększona przewiduje wsparcie w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych, łącznie z przedsiębiorstwami powiązanymi, przy maksymalnej kwocie 40 mln EUR.

Warunki Kwalifikacji do Pomocy Zwiększonej

Aby skorzystać z pomocy zwiększonej, przedsiębiorstwa muszą spełnić kilka kluczowych warunków:

1. Udział w Programie

Firma musi być zarejestrowana i aktywna gospodarczo w określonym sektorze, który kwalifikuje się do programu pomocy.

2. Wskaźnik EBITDA

Firma musi utrzymywać określony wskaźnik EBITDA, co wprowadza ograniczenie na poziomie zysku przed odsetkami, podatkami i amortyzacją.

3. Plan Zmniejszenia Energochłonności

Przedsiębiorstwo ubiegające się o pomoc zwiększoną musi przedstawić “Plan zmniejszenia energochłonności przedsiębiorstwa”, w którym co najmniej 30% przyznanej pomocy musi być przeznaczone na inwestycje zmniejszające zużycie energii.

4. Koszty Kwalifikowane

Firma musi spełnić warunki dotyczące kosztów kwalifikowanych, obejmujące zakup gazu ziemnego i energii elektrycznej, obliczane według określonego wzoru.

5. Uzupełnienie lub Korekta Planu

Operator Programu może wezwać firmę do uzupełnienia lub korekty “Planu zmniejszenia energochłonności przedsiębiorstwa”, a firma zobowiązana jest dostarczyć te dokumenty w określonym terminie.

6. Kumulacja Pomocy

Przedsiębiorstwa muszą przestrzegać limitów kumulacji pomocy publicznej określonych w programie, aby łączna kwota pomocy nie przekroczyła ustalonych limitów, na przykład 40 mln EUR.

7. Koszty Inwestycji

Określone koszty inwestycji wynikających z “Planu zmniejszenia energochłonności przedsiębiorstwa” muszą stanowić co najmniej 30% przyznanej pomocy.

Wnioskodawcy spełniający te warunki mają szansę nie tylko na uzyskanie wsparcia finansowego, ale również na wprowadzenie efektywnych rozwiązań energetycznych, co przyczyni się do zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw i redukcji ich kosztów operacyjnych. Program ten stanowi istotny krok w kierunku poprawy efektywności energetycznej w sektorze przemysłowym, z korzyścią zarówno dla firm, jak i środowiska.