Zamknij

Biuro obsługi klienta

Numery komórkowe
+48 601 799 683
+48 608 445 199

Numery stacjonarne
+48 (22) 101 58 55
+48 (22) 101 58 44

E-mail
bok@ceet.pl

Nasze oddziały

Oddział Mazowiecki
ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 5
02-546 Warszawa
bok@ceet.pl

Oddział Wielkopolski
ul. Petera Mansfelda 4,
60-855 Poznań
poznan@ceet.pl

Oddział Lubelski
ul. Mełgiewska 74,
20-234 Lublin
lublin@ceet.pl

Oddział Śląski
Aleja Wojciecha Korfantego 2,
40-004 Katowice
katowice@ceet.pl

Oddział Podkarpacki
ul. Hetmańska 9,
35-045 Rzeszów
rzeszow@ceet.pl

Oddział Zachodniopomorski
Zwycięstwa 137,
75-900 Koszalin
koszalin@ceet.pl

Niższe Ceny Energii dla Dużych Odbiorców w Formule PPA

W obecnym czasie rynki energii elektrycznej są coraz bardziej narażone na niestabilność z powodu czynników zewnętrznych i uwarunkowań geopolitycznych. Dla dużych odbiorców energii elektrycznej, takich jak odbiorcy przemysłowi czy instytucje publiczne, kontrola kosztów i zapewnienie stabilności dostaw energii stają się kluczowymi wyzwaniami. Jednym z narzędzi, które może skutecznie przeciwdziałać niestabilności rynku, są umowy Power Purchase Agreement (PPA)

Czym Jest Power Purchase Agreement (PPA)?

Umowy Power Purchase Agreement PPA polegają na bezpośrednim zakupie energii elektrycznej od wytwórcy z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Pozwalają one na długoterminowe ustalenie ceny za energię elektryczną o niższej zmienności niż rynkowa. Formuła PPA pozwala zatem na zmniejszenie (a nawet całkowite wyeliminowanie) ryzyka i wyzwań, z którymi w ostatnim czasie zmagają się przedsiębiorstwa. Umowy PPA pozwalają na dużą elastyczność w zakresie dostosowania rozwiązań do własnych potrzeb. Nie ograniczają również lokalizacji potencjalnego źródła wytwórczego, co zwiększa możliwość uzyskania najkorzystniejszej oferty cenowej.

 Rodzaje Umów w formule PPA

Najczęściej stosowane są trzy główne rodzaje umów PPA, uwzględniając także umowy typu “sleeved”:

  1. Umowy PPA typu On-Site: Umowy tego typu obejmują bezpośrednie dostawy energii elektrycznej z lokalizacji producenta do odbiorcy. W przypadku umów PPA typu On-Site, produkcja energii elektrycznej zazwyczaj odbywa się na terenie przedsiębiorstwa lub w jego bliskim sąsiedztwie. Dostawy są prowadzone poprzez bezpośrednią linię energetyczną, co pozwala na pominięcie opłat sieciowych. Umowy tego typu opierają się zazwyczaj na profilu zużycia energii przez odbiorcę. To rozwiązanie pozwala na zmniejszenie kosztów energii elektrycznej i zwiększenie niezależności energetycznej przedsiębiorstwa.
  2. Umowy PPA typu Off-Site (Wirtualne) : W przypadku umów PPA typu Off-Site nie zachodzi fizyczna dostawa energii elektrycznej między producentem a odbiorcą. Umowy te opierają się na bilansowym zakupie energii elektrycznej z odległego źródła, z wykorzystaniem sieci publicznej. Producent dostarcza energię do sieci, a odbiorca otrzymuje uzgodnioną ilość energii zgodnie z umową. Umowy PPA typu Off-Site mogą obejmować różne rodzaje źródeł energii odnawialnej, takie jak elektrownie wiatrowe, farmy słoneczne czy elektrownie wodne. Operatorzy sieci nadal pobierają opłaty za korzystanie z sieci.
  3. Umowy PPA typu “sleeved”: Umowy PPA typu “sleeved” są rozszerzeniem umów PPA typu Off-Site. W tym przypadku dostawca usług energetycznych działa jako pośrednik między producentem a odbiorcą. Dostawca ten może pełnić różne role, takie jak zarządzanie grupą bilansową, koordynacja różnych źródeł energii elektrycznej, dostarczanie resztek energii lub sprzedaż nadwyżek, prognozowanie zapotrzebowania na energię oraz podejmowanie ryzyka związanego z bilansowaniem energii elektrycznej lub niewypłacalnością jednej ze stron umowy.

 

Dlaczego Duzi Odbiorcy Powinni Wybrać PPA?

  • Oszczędności na Kosztach Energii: Jednym z głównych powodów, dla których duzi odbiorcy energii wybierają PPA, jest możliwość uzyskania niższych cen niż na standardowym rynku energii elektrycznej. Długoterminowe umowy PPA pozwalają na negocjacje cen, które są konkurencyjne i najczęściej niższe niż na tradycyjnych kontraktach.
  • Stała Cena Energii: Umowy PPA często oferują stałe ceny energii przez długi okres, co eliminuje ryzyko zmienności cen na otwartym rynku. To pozwala firmom planować swoje budżety z większą pewnością.
  • Wsparcie dla Zrównoważonego Rozwoju: Dla firm, które dążą do zwiększenia swojej odpowiedzialności ekologicznej, PPA umożliwiają korzystanie z energii z OZE, co przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i wspiera cele zrównoważonego rozwoju oraz raportowanie neutralności ekologicznej.

 

Uzasadnienie Niższych Cen Energii w Formule PPA:

Aby zrozumieć, dlaczego ceny energii dla dużych odbiorców mogą być niższe w ramach umów PPA, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów:

  • Długoterminowe Umowy: Umowy PPA zwykle mają długi okres obowiązywania, co pozwala producentom energii na długoterminowe planowanie i uzyskanie finansowania na projekty OZE. To pozwala na obniżenie kosztów inwestycji i produkcji energii.
  • Efekty Skali: Duże odbiory energii często korzystają z dużych ilości energii, co daje im możliwość negocjacji korzystniejszych warunków w umowach PPA. Producentom zależy na pozyskaniu dużych odbiorców, co może skutkować atrakcyjniejszymi cenami.
  • Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii: Rosnąca liczba projektów OZE na rynku przyczynia się do konkurencyjności cen energii z tych źródeł. PPA umożliwiają firmom korzystanie z tej konkurencyjności.

Wniosek jest prosty: umowy PPA stanowią efektywne narzędzie pozwalające dużym odbiorcom energii elektrycznej obniżyć koszty i jednocześnie przyczynić się do zrównoważonego rozwoju. To rozwiązanie, które wydaje się być przyszłością energetyki i jednym z kluczowych czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw.