Zamknij

Biuro obsługi klienta

Numery komórkowe
+48 601 799 683
+48 608 445 199

Numery stacjonarne
+48 (22) 101 58 55
+48 (22) 101 58 44

E-mail
bok@ceet.pl

Nasze oddziały

Oddział Mazowiecki
ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 5
02-546 Warszawa
bok@ceet.pl

Oddział Wielkopolski
ul. Petera Mansfelda 4,
60-855 Poznań
poznan@ceet.pl

Oddział Lubelski
ul. Mełgiewska 74,
20-234 Lublin
lublin@ceet.pl

Oddział Śląski
Aleja Wojciecha Korfantego 2,
40-004 Katowice
katowice@ceet.pl

Oddział Podkarpacki
ul. Hetmańska 9,
35-045 Rzeszów
rzeszow@ceet.pl

Oddział Zachodniopomorski
Zwycięstwa 137,
75-900 Koszalin
koszalin@ceet.pl

Linie bezpośrednie z OZE dla przemysłu

Jedną z długo wyczekiwanych zmian, oczekiwanych przez polskich przedsiębiorców, jest modyfikacja przepisów dotyczących konstrukcji linii bezpośrednich. Te zmiany umożliwią łatwiejsze tworzenie połączeń pomiędzy jednostkami produkcyjnymi a odbiorczymi. W przypadku instalacji o mocy do 2 MW wystarczy zgłoszenie do Urzędu Regulacji Energetyki.

Nowe przepisy umożliwią przedsiębiorstwom przemysłowym korzystania z energii odnawialnej bezpośrednio od producentów, omijając tradycyjne sieci dystrybucyjne. Choć te zmiany wydają się dążyć do bardziej zrównoważonego i ekologicznego podejścia do energetyki, towarzyszą im pewne kontrowersje i wyzwania.

Niektórzy eksperci krytykują wprowadzone regulacje, argumentując, że są one złożone i niekoniecznie spełniają potrzeby przemysłu.

Zmiany w przepisach przynoszą jednak nie tylko korzyści, ale również wyzwania. Kształtowanie infrastruktury dostosowanej do nowych regulacji, opłaty solidarnościowe i inne aspekty wprowadzonych przepisów stanowią wyzwanie dla przemysłu i władz regulacyjnych.

Niektóre wymogi, takie jak konieczność posiadania koncesji na obrót energią elektryczną przez odbiorców korzystających z linii bezpośrednich, mogą stwarzać dodatkowe trudności.

Mimo tych wyzwań wiele przedsiębiorstw przemysłowych widzi potencjał inwestycji w odnawialne źródła energii. Firmy te inwestują w farmy fotowoltaiczne, co może przyczynić się do obniżenia kosztów energii dla przemysłu.

Warto również zaznaczyć, że regulacje te wpisują się w globalne dążenia do zrównoważonego rozwoju i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Przemysł, który musi stać się neutralny klimatycznie do 2050 roku, znajduje w nowych przepisach narzędzie do osiągnięcia tego celu poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Wszystko to może doprowadzić do przekształceń w polskim sektorze energetycznym, zwiększając udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym. Jednak sukces tych zmian będzie zależał od elastyczności i zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych oraz skuteczności wdrażania i dostosowywania się do nowych przepisów. Ostatecznie, regulacje te mają potencjał, by przyczynić się do bardziej zrównoważonego i ekologicznego przemysłu oraz systemu energetycznego w Polsce.