Zamknij

Biuro obsługi klienta

Numery komórkowe
+48 601 799 683
+48 608 445 199

Numery stacjonarne
+48 (22) 101 58 55
+48 (22) 101 58 44

E-mail
bok@ceet.pl

Nasze oddziały

Oddział Mazowiecki
ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 5
02-546 Warszawa
bok@ceet.pl

Oddział Wielkopolski
ul. Petera Mansfelda 4,
60-855 Poznań
poznan@ceet.pl

Oddział Lubelski
ul. Mełgiewska 74,
20-234 Lublin
lublin@ceet.pl

Oddział Śląski
Aleja Wojciecha Korfantego 2,
40-004 Katowice
katowice@ceet.pl

Oddział Podkarpacki
ul. Hetmańska 9,
35-045 Rzeszów
rzeszow@ceet.pl

Oddział Zachodniopomorski
Zwycięstwa 137,
75-900 Koszalin
koszalin@ceet.pl

Dopłata do instalacji OZE dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

#GrantOZE #ProsumentZbiorowy #PompyCiepłaDlaWspólnot #DofinansowaniePompCiepła #FotowoltaikaDlaWspólnot

Rusza nabór wniosków na dopłaty do instalacji OZE dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

 

 

Dofinansowanie do 50% kosztów na takie inwestycje jak fotowoltaika czy pompy ciepła.

Wsparcie to 50% kosztów przedsięwzięcia netto (bez podatku VAT). Granty są elementem Krajowego Planu Odbudowy. Początkowo będą prefinansowanie ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju i aby je zdobyć, nie trzeba spełnić dodatkowych warunków dotyczących np. maksymalnej wartości inwestycji. Do kosztów przedsięwzięcia wlicza się też koszt infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania instalacji OZE.

 

Grant OZE połączony z nowym systemem rozliczeń energii elektrycznej, tzw. prosumenta zbiorowego i lokatorskiego może pomóc znacznie obniżyć koszty energii elektrycznej czy ogrzewania w budynkach wielorodzinnych.

 

Kto i za jakie inwestycje może uzyskać grant OZE?

Przysługuje właścicielom lub zarządcom wielorodzinnych budynków mieszkalnych za inwestycje, polegające na budowie lub rozbudowie o 25% mocy odnawialnego źródła energii np.:

 •  instalacji fotowoltaicznej,
 • pompy ciepła,
 • instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła (najbardziej korzystne)

Oraz infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania instalacji OZE m.in magazynów energii, ciepła, instalacji ciepłowniczych.

 

Jakie korzyści daje połączenie grantu z uzyskaniem statusu prosumenta zbiorowego i lokatorskiego?

Umożliwia podział na udziały takiej inwestycji OZE oraz rozliczenia pomiędzy lokatorami (udziałowcami) energii uzyskanej z inwestycji oraz sprzedaż nadwyżek do sieci po cenie średniej hurtowej.

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/prosument-zbiorowy-w-polsce

 

Prosument zbiorowy – jak uzyskać status krok po kroku?

 1. Analiza wykonalności – zapotrzebowanie energetyczne części wspólnej budynku i poszczególnych lokali, projekt instalacji, formy finansowania inwestycji,
 2. Zgody formalne właścicieli lokali lub budynku,
 3. Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy lokatorami (pomiędzy udziałowcami, umowa międzyprosumencka) o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.(ustawa o OZE).
 4. Wnioski i pozwolenia:

-wydanie warunków przyłączenia do sieci

-podpisanie umowy o przyłączenie do sieci

-pozwolenie na budowę (jeśli jest wymagane)

Jakie są zasady rozliczeń prosumentów zbiorowych?

Rozliczenie będzie się odbywać na zasadzie tzw.net-bildingu czyli niezużyta energia przez części wspólne budynku będzie wysłana  do sieci i wyceniana po pośredniej cenie  notowanej na TGE  (Towarowej Giełdzie Energii) w poprzednim miesiącu.

Połączenie fotowoltaiki z magazynem energii lub pompą ciepła.

Z doświadczeń audytorów energetycznych CEET najkorzystniejszym rozwiązaniem jest wykorzystanie całej wyprodukowanej energii na własne potrzeby.  Umożliwi to połączenie instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii lub połączenie ze zmianą źródła ciepła budynku na pompę ciepła.

Pompy ciepła dla budynków wielorodzinnych.

Obecnie stosowane technologowie umożliwiają wykorzystanie pomp ciepła we wszystkich rodzajach budynków wielorodzinnych (również do termoizolacji).

Wysokotemperaturowe pompy ciepła uzyskują parametry cieplne porównywalne do standardowych źródeł, takich jak kotły na paliwo stałe czy ciepłownie miejskie.

Połączenie instalacji fotowoltaicznej z pompa ciepłą umożliwia zmniejszenie kosztów ogrzewania nawet o 80%.

Pompy ciepła

 

Wsparcie CEET przy uzyskaniu grantu OZE i uzyskaniu statusu prosumenta zbiorowego.

Wykonujemy:

 • Analizy wykonalności
 • Audyty instalacji fotowoltaicznych
 • Dokumentacje projektowe
 • Dobór techniczny urządzeń – fotowoltaika, magazyny energii, pompy ciepła
 • Audyty energetyczne/zapotrzebowania na energię budynku
 • Pomoc prawna:
 • – przy uzyskaniu statusu prosumenta zbiorowego
 • – przy umowach między prosumentami

Planujesz skorzystać z grantu OZE? Skontaktuj się z nami pod nr. 601 799 683 lub napisz na adres mailowy bok@ceet.pl

Prześlij poniższe informacje dotyczące inwestycji:

 1. Nazwa/Imię Nazwisko
 2. Adres budynku
 3. Forma prawna: Wspólnota/spółdzielnia/TBS/SIM/JSM/Osoba fizyczna/Spółka prawa handlowego/Inna
 4. Czy budynek jest wpisany do rejestru zabytków?
 5. Jaka jest powierzchnia użytkowa w m2?
 6. Liczba lokali mieszkalnych, liczba lokali użytkowych/powierzchnia
 7. Jaki jest rodzaj planowanej instalacji OZE? Fotowoltaiczna/pompa ciepła/do analizy
 8. Jakie jest obecnie źródło ciepła? Ciepło miejskie/Lokalna kotłownia/Piecyki gazowe/Inne (Jakie?)