Zamknij

Biuro obsługi klienta

Numery komórkowe
+48 601 799 683
+48 608 445 199

Numery stacjonarne
+48 (22) 101 58 55
+48 (22) 101 58 44

E-mail
bok@ceet.pl

Nasze oddziały

Oddział Mazowiecki
ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 5
02-546 Warszawa
bok@ceet.pl

Oddział Wielkopolski
ul. Petera Mansfelda 4,
60-855 Poznań
poznan@ceet.pl

Oddział Lubelski
ul. Mełgiewska 74,
20-234 Lublin
lublin@ceet.pl

Oddział Śląski
Aleja Wojciecha Korfantego 2,
40-004 Katowice
katowice@ceet.pl

Oddział Podkarpacki
ul. Hetmańska 9,
35-045 Rzeszów
rzeszow@ceet.pl

Oddział Zachodniopomorski
Zwycięstwa 137,
75-900 Koszalin
koszalin@ceet.pl

Ślad węglowy to kompleksowe wyliczenie emisji gazów cieplarnianych powstałych w wyniku działań organizacji. Obejmuje emisje dwutlenku węgla (CO2), metanu (CH4), podtlenku azotu (N2O) i innych gazów cieplarnianych. Spółka CEET oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu zarządzania śladem węglowym, pomagając firmom dostosować się do nowych unijnych regulacji.

Obowiązki Polskich Firm:

Polskie przedsiębiorstwa przygotowują się na wdrożenie przepisów dyrektywy CSRD1 (Corporate Sustainability Reporting Directive), którą przyjął Parlament Europejski w listopadzie 2022 roku. Zgodnie z nowymi zapisami, firmy zostaną zobowiązane do ujawniania informacji niefinansowych, takich jak raporty ESG, obejmujące istotne elementy środowiskowe, w tym szczególnie ślad węglowy, który stanowi kluczowy czynnik poddawany ocenie przez kluczowych interesariuszy spółki. Pierwsze przedsiębiorstwa będą zobowiązane do składania raportów już w 2025 roku (za rok 2024), a zobowiązanie to dotknie łącznie ponad 3,5 tysiąca polskich firm w ciągu najbliższych lat.

Sposób Obliczania Emisji:

Korzystamy z uznanych standardów, takich jak ISO 14064-1:2018 oraz metodologii Greenhouse Gas Protocol. Emisje są dzielone na trzy zakresy:

  1. Zakres 1: Bezpośrednie emisje z własnych źródeł.
  2. Zakres 2: Pośrednie emisje energetyczne związane z zakupioną energią.
  3. Zakres 3: Inne pośrednie emisje w całym łańcuchu wartości.

Przeprowadzamy analizę istotności, uwzględniając 15 kategorii emisji w Zakresie 3, identyfikując istotne emisje i dostarczając kompleksowych danych do raportowania.

Oferta Redukcji Emisji:

Oferujemy usługi w zakresie  obliczania śladu węglowego, jak również rozwiązania w zakresie redukcji emisji. Poprzez wdrażanie efektywnych procesów, zastosowanie gwarancji pochodzenia energii, PPA (Power Purchase Agreements) i innych innowacyjnych mechanizmów, wspieramy firmy w zmniejszaniu ich wpływu na środowisko.

 

Podsumowanie Korzyści dla Klienta:

  1. Zgodność z Regulacjami: CEET umożliwia polskim firmom pełne dostosowanie się do unijnych regulacji dotyczących raportowania niefinansowego i zrównoważonego rozwoju.
  2. Efektywność Energetyczna: Dzięki analizie zakresu 3 CEET identyfikuje obszary redukcji emisji, wprowadzając efektywne strategie energetyczne.
  3. Zrównoważony Rozwój: CEET wspiera firmy w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, dostarczając kompleksowe raporty i oferując rozwiązania redukujące ich ślad węglowy.
  4. Konkurencyjność Biznesowa: Firma, która aktywnie zarządza swoim śladem węglowym, zyskuje konkurencyjność, zdobywając zaufanie klientów i inwestorów.
  5. Innowacyjne Mechanizmy Redukcji: CEET proponuje innowacyjne podejścia do redukcji emisji, takie jak PPA, gwarancje pochodzenia energii, wspomagając firmy w osiągnięciu trwałej transformacji energetycznej.