AUDYT ENERGETYCZNY CZYSTE POWIETRZE

  • Audyt energetyczny budynku jednorodzonego na potrzebę złożenia wniosku o dotacje programu “Czyste Powietrze”
  • Bezpłatne porady audytorów energetycznych przy wypełnianiu wniosków
  • Dodatkowy bonus w postaci dofinansowania z Programu “Białe Certyfikaty”

SPRAWDŹ W JAKIM ZAKRESIE MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z DOTACJI

Wypełnij krótką ankietę. Nasi doradcy bezpłatnie pomagają uzyskać dofinansowanie.

O audytorach

Nasz zespół składa się z audytorów z całej polski specjalizujących się w audytach energetycznych. Doświadczenie oraz merytoryczne przygotowanie potwierdza nasza obecność na listach zrzeszenia audytorów energetycznych oraz Ministerstwa Budownictwa i Infrastruktury. Proponuje pomoc przygotowaniu audytu energetycznego domu jednorodzinnego oraz w pozyskaniu środków z rządowego programu “Czyste Powietrze”.

Dlaczego warto wykonać audyt energetyczny?

Dobrze wykonany audyt energetyczny to najbardziej profesjonalny dokument, który precyzyjnie identyfikuje charakterystykę energetyczna domu jednorodzinnego. Efektem przeprowadzenia audytu energetycznego jest zaproponowanie możliwych do wykonania przedsięwzięć, których wynikiem będzie zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez zmniejszenie zużycia energii, a co za tym idzie, kosztów na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Dlatego warto zastanowić się czy nie warto skorzystać z analizy audytora energetycznego. Tym bardziej, iż audyt może być współfinansowany z dotacji lub/i pożyczki programu “Czyste Powietrze”.

Argumenty za przeprowadzeniem procedury mają charakter ekonomiczny i ekologiczny.

  • Audyt energetyczny wskazuje zyski wynikające z oszczędności energii i obniżenia kosztów eksploatacyjnych oraz najkorzystniejsze sposoby, plany rzeczowo-finansowe i harmonogramy dotyczące ich osiągnięcia.
  • Pozwala na uzyskanie dofinansowań i kredytów bankowych.

Informacje na temat przeprowadzenia audytu energetycznego oraz umówienia wizyty audytora w celu wykonania audytu możecie Państwa uzyskać wypełniając poniższą ankietę:

 


TakNie


Tak, chce umówić się z audytorem na audytNie wiem


Tak, chcę obniżyć koszt zakupu kotłaNie wiem
Budynek w budowieBudynek wybudowany


dotacja + pożyczkatylko dotacja


Pieca na nowe źródło ciepłaDocieplanie budynkuOkien i drzwiInstalacji ogrzewaniaInstalacji ciepłej wody użytkowej


Kotła na paliwo stałeWęzłów cieplnychSystemu ogrzewania elektrycznegoKotła olejowegoKotła gazowego kondensacyjnegoPomp ciepła powietrznegoPomp ciepła odbierającego ciepło z gruntu lub wodyKolektorów słonecznychInstalacji fotowoltaicznychWysyłając wypełniony formularz, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez CEET Sp. z o.o., jako administratora danych osobowych wskazanych w formularzu w celu oceny możliwości skorzystania z dotacji oraz kontaktu z Państwem. Państwa dane mogą zostać powierzone naszym partnerom – firmom zajmującym się realizacją instalacji w celach kontaktowych. W każdym czasie poprzez kontakt z nami możecie Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych lub zgłosić sprzeciw co do sposobu ich przetwarzania a także złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie Państwo, że dane przetwarzamy z naruszeniem Państwa praw. Więcej informacji dotyczącej administratora i przetwarzania danych osobowych znajduje się w klauzuli informacyjnej dostępnej pod linkiem: https://ceet.pl/polityka-prywatnosci/

Czyste Powietrze - Audyt Energetyczny Budynków

Podnoszenie energooszczędności obiektów mieszkalnych oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych mogą być zrealizowane przy dofinansowaniu rządowym. Program Czyste Powietrze jest przeznaczony do zwiększania efektywności energetycznej budynków. W ramach Czystego Powietrza dofinansowana jest wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych paliwem stałym na nowoczesne węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe i pompy ciepła. W Programie Czyste Powietrze oraz w przypadku ulgi termomodernizacyjnej wykonanie audytu energetycznego stanowi koszt kwalifikowany do kwoty 1000 zł.

Audyt Energetyczny Budynku Mieszkalnego

Koszty energii mogą być niższe. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego identyfikuje potencjalne rozwiązania optymalizacyjne dotyczące gospodarowania energią. W ramach audytu energetycznego oceniany jest stan techniczny budynku mieszkalnego w zakresie istotnym dla wskazania zasadnych inwestycyjnie ulepszeń.

Niwelacja energochłonności jest możliwa. Budynek mieszkalny może być poddany ulepszeniom o charakterze remontowym pozwalającym na niższe zużycie energii. Audyt energetyczny zawiera zestawienie wariantów modernizacji ze wskazaniem opcji najkorzystniejszej. Zdefiniowany jest w nim czas zwrotu poniesionych nakładów oraz zakres finansowo-przedmiotowy. Po modernizacji budynek mieszkalny będzie miał też wyższy standard do wyceny.

Audyt Energetyczny Domu

Inwestycje w polepszenie efektywności energetycznej są opłacalne i przynoszą oszczędności w formie niższych wydatków na media. Audyty energetyczne domu rozpoznają rozwiązania optymalne z punktu widzenia kosztów realizacji i racjonalizacji zużycia energii.

Ich podstawą jest specjalistyczna diagnoza obecnej sytuacji profilu energetycznego domu i czynników odpowiedzialnych za energochłonność. Audyt energetyczny wskazuje rozwiązania redukujące zapotrzebowanie na energię dla danego domu, z kalkulacją opłacalności inwestycji i wskazaniem okresu zwrotu nakładów. Dom zyska na wartości i standardzie użytkowym.

Audyt Energetyczny Budynku Jednorodzinnego

Możesz ponosić niższe koszty ogrzewania. Przeprowadzony przez nas audyt energetyczny budynku jednorodzinnego rozpozna możliwości ograniczania strat ciepła w ramach zasadnych ekonomicznie inwestycji. Profesjonalne procedury audytów energetycznych opierają się na analizie infrastruktury technicznej budynku jednorodzinnego pod kątem identyfikacji źródeł energochłonności.

Energochłonność może być zredukowana. W raportach z audytów energetycznych zawarte są wskazania inwestycyjne z wyszczególnionymi budżetami i terminami zwrotu z poniesionych nakładów finansowo-rzeczowych. Modernizacja powoduje, że budynek jednorodzinny dodatkowo ma podniesiony standard i staje się lepiej wycenianą nieruchomością.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Zapoznaj się z naszą bazą wiedzy na temat programu „Czyste Powietrze”