Częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w koszcie energii elektrycznej

Oferujemy kompleksowe wsparcie w przeprowadzeniu procedury częściowego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w koszcie energii elektrycznej.

Podstawa prawna

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym z dnia 2016.08.01 umożliwia uzyskanie zwrotu części zapłaconej akcyzy zawartej w kosztach energii elektrycznej.

Zgodnie z art. 31d, wyżej wymienionej ustawy o zwrot akcyzy mogą się ubiegać zakłady energochłonne, które spełniają poniższe warunki:

  • wykonują działalność określoną kodami PKD określonymi w art. 31d ust. 1 pkt. 1
  • udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej w roku podatkowym, za który składany jest wniosek, wynosi ponad 3%
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych w rozumieniu przepisów o rachunkowości;

Nasza oferta obejmuje następujące elementy

  • Weryfikację poprawności obliczeń współczynnika skalkulowanego przez Spółkę.
  • Przygotowanie opinii biegłego rewidenta nt. poprawności wyliczeń Współczynnika.
  • Przygotowanie kompleksowej dokumentacji gotowej do podpisu przez Zarząd Spółki.

Kalkulator zwrotu akcyzy

W celu otrzymania oferty, należy przygotować poniższe dane lub przesłać do nas wynik kalkulacji.

Kontakt z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wystarczy, że do nas zadzwonisz lub napiszesz maila. Możesz również skorzystać z chat’u w prawym dolnym rogu ekranu. Nasi konsultanci odpowiedzą na każde Twoje pytanie.

Adres

ul. Żelazna 59a
00-848 Warszawa

Godziny pracy

Pon – Pt: 8 – 16

Telefon

+48 602 427 445
+48 22 101 58 44

Email

bok@ceet.pl