Wdrożenie RODO

RODO wymaga, aby organizacje zgodnie z obowiązującym prawem same zdefiniowały posiadane zasoby informacyjne, ryzyko związane z przetwarzaniem danych oraz odpowiednie ich zabezpieczenia.

Należyte przygotowanie organizacji wymaga znajomości nowych obowiązków oraz opracowania struktury i wyznaczenia zasobów mających je realizować.

W ramach przeprowadzenia procesu wdrożenia RODO przygotowujemy m.in.:

 • dostosowanie obecnych lub przygotowanie nowych polityk oraz procedur pod kątem wymogów RODO;
 • mapowanie procesów w kontekście RODO;
 • określenie jakie środki IT przy uwzględnieniu oszacowanego ryzyka będą spełniały wymogi RODO;
 • dostosowanie systemów informatycznych do wymogów RODO;
 • przygotowanie rejestru czynności przetwarzania w kontekście zidentyfikowanych procesów;
 • dostosowanie lub przygotowanie nowych klauzul zgód;
 • powołanie funkcji IOD;
 • weryfikacja gotowości organizacji do poddania się certyfikacji;
 • stworzenie procedury postępowania w razie wystąpienia incydentu ochrony danych osobowych;
 • przygotowanie rejestru naruszeń ochrony danych osobowych;
 • przygotowanie procedury udzielania odpowiedzi na zapytania osoby, której dane dotyczą w terminie miesiąca zgodnie z zasadą przejrzystości;
 • Przygotowanie nowych formularzy, wzorów umów;
 • Przygotowanie wykazu procesorów;
 • Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników;