Koszty energii elektrycznej to dla wielu przedsiębiorstw przeważająca część wszystkich kosztów rocznych. Dotyczy to głównie zakładów produkcyjnych, które zużywają energię elektryczną w procesie produkcji swoich towarów. Warto jednak wiedzieć, że koszty energii można obniżyć, poprzez skorzystanie z rozwiązań prawnych, gwarantowanych ustawą o podatku akcyzowym.
1 stycznia 2016 roku, do ustawy o podatku akcyzowym wprowadzono regulacje, umożliwiające otrzymanie częściowego zwrotu zapłaconej akcyzy. To ważna informacja dla przedsiębiorców, która oznacza, że na konto firmy może wrócić aż 85% kwoty akcyzy zapłaconej w ubiegłym roku podatkowym.

Dla kogo ulga?
Ustawa o podatku akcyzowym, wraz z nowelizacją, jasno definiuje podmioty, które mają możliwość skorzystania z ulgi i odzyskania sporych pieniędzy do firmowej sakwy. Wspomniane przywileje przysługują zakładom energochłonnym – podmiotom u których udział kosztów energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej w minionym roku podatkowym, wynosi ponad 3 % oraz które prowadzą działalność gospodarczą oznaczoną konkretnymi kodami PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności).

Zwrot części akcyzy, czyli ile dokładnie pieniędzy wróci na konto firmowe.
Wysokość zwrotu należnego przedsiębiorstwu, zależy od całkowitej kwoty zapłaconego podatku oraz współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej , czyli energochłonności przedsiębiorstwa. W związku z tym niemożliwym jest podanie jednej kwoty, gdyż wszystko zależy od indywidualnych uwarunkowań danej firmy. Jednak dla pokazania, że warto zainteresować się tematem, możemy posłużyć się hipotetycznym przykładem: zakładając roczne zużycie na poziomie 15 GWh i wskaźnik energochłonności 25%, przedsiębiorca może liczyć na zwrot w wysokości około 200 000 PLN.

Zwrot kwoty, zwracanej częściowo akcyzy, dokonywany jest na rachunek bankowy przedsiębiorstwa, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

Aby odzyskać nadpłacone pieniądze, przedsiębiorstwo musi złożyć odpowiedni wniosek do wyznaczonego urzędu. We wskazanym wniosku, muszą znaleźć się nie tylko podstawowe dane firmy ale także szereg obliczeń, dokonanych na podstawie danych przedsiębiorstwa wraz z opinią biegłego rewidenta o poprawności wyliczenia kwoty należnej do zwrotu.

 

Grupa CEET zajmuje się doradztwem energetycznym od 2010 roku. Zaufało nam już ponad 300 dużych i średnich przedsiębiorstw w całej Polsce. Lata doświadczeń pozwoliły nam wypracować najlepszą jakość oferowanych usług.

Kontakt
Biuro Obsługi Klienta
bok@ceet.pl

+48 601 799 683
+48 608 445 199

Napisz do nas

Masz pytanie? Napisz do nas! Formularz kontaktowy to najłatwiejsza metoda kontaktu z naszą firmą. Nasi doradcy odpowiedzą na każde Twoje pytanie.

Submit