Szkolenie RODO

Szkolenie z europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO adresowane jest do osób chcących nabyć wiedzę na temat najważniejszych zmian w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, ogólnych zasad przetwarzania danych osobowych, nowej roli inspektora ochrony danych oraz nowyh zadań i uprawnień GIODO/PUODO.

Szkolenia są dostosowywane do specyfiki branży, w jakiej działa firma oraz przedstawiają zagadnienia w zakresie prawnym oraz organizacyjno-technicznym. Dzięki zdobytej wiedzy oraz przedstawionych praktycznych przykładach uczestnicy mogą ocenić zakres zmian potrzebnych do wprowadzenia we własnych organizacjach w celu dostosowania do podstawowych wymogów nałożonych przez Ustawodawcę.

  Szkolenia kierowane są do:

 1. kadry zarządzającej i osób decyzyjnych;
 2. pracowników przetwarzających dane osobowe;
 3. pracowników nadzorujących procesy przetwarzania danych;

  Uczestnik szkolenia otrzymuje:

 1. Materiały szkoleniowe
 2. Zaświadczenie

Ramowy program szkoleń

 1. Przedmiot i cele reformy przepisów o ochronie danych osobowych
  • Czym jest RODO?
  • Kto musi stosować przepisy o RODO?
 2. Podstawowe pojęcia
  • Wyjaśnienie najważniejszych pojęć RODO/GDPR
  • Kiedy przetwarzamy dane osobowe?
  • Czym są dane osobowe?
 3. Główne zasady RODO
  • Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
  • Legalność przetwarzania danych osobowych
  • Celowość przetwarzania danych osobowych
 4. Najważniejsze ryzyka
  • Odpowiedzialność oraz nakładanie sankcji za naruszenie przepisów
  • Możliwość nakładania sankcji przez UODO
  • Roszczenia cywilnoprawne
 5. Jak należy się przygotować?
  • Przykładowe procesy, które należy wdrożyć w firmie
  • Obowiązek informacyjny
  • Zabezpieczenie zbirów
 6. Realizacja obowiązku informacyjnego
  • Obowiązek informacyjny
  • Obowiązek informacyjny przy wyznaczaniu IOD
  • Obowiązek informacyjny przy uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 7. Obowiązki Administratora Danych
  • Administrator oraz Podmiot przetwarzający
  • Zmiany w umowach powierzania danych osobowych
  • Role w procesie przetwarzania
 8. Uprawnienia podmiotów danych
  • Jakie uprawnienia daje RODO osobom, których dane dotyczą?
  • Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania
  • Prawo do bycia zapomnianym
 9. Nowa ustawa o ochronie danych osobowych
  • Omówienie wybranych zagadnień
  • Dyskusja