Slide CEET SYGNALIŚCI USTAWA O JAWNOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO Jesteśmy gotowi na podjęcie kolejnej współpracy. Zadzwoń teraz! NOWE OBOWIĄZKI DLA ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW Przygotuj swoją firmę poprzez AUDYT - WDROŻENIE - SZKOLENIE +48 512 305 353 lub
Wypełnij formularz
Uwaga! Pełne wdrożenie z możliwością finansowania
     z funduszy Państwowych do 30 września 2018

Kogo dotyczy ustawa?

Projekt ustawy o jawności życia publicznego z dnia 8 stycznia 2018  jest na etapie prac rządowych i skierowany został do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Ustawa obowiązywać będzie jednostki sektora publicznego, jak również średnie i duże przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  o swobodzie działalności gospodarczej, tj. przedsiębiorców, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniali średniorocznie min. 50 pracowników oraz osiągnęli roczny obrót netto przekraczający 10 mln euro.

Założenia i najważniejsze zmiany

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu celem ustawy jest wzmocnienie transparentności oraz  wzmocnienie przejrzystości zarządzania państwem i jego majątkiem. Dzięki przepisom proponowanym w poniższym projekcie wzmocniona zostanie kontrola władzy publicznej i osób ją sprawujących, zarówno instytucjonalna, jak i społeczna. Dzięki temu ustawa będzie silnym wzmocnieniem mechanizmów antykorupcyjnych w Polsce. Zaproponowane zmiany zakładają uporządkowanie obecnie istniejących przepisów, ale również wprowadzają nowe, nieznane w polski prawie rozwiązania.

Regulacja nakłada m.in. obowiązek wprowadzenia oraz stosowania procedur antykorupcyjnych oraz procedury zgłaszania naruszeń i status „sygnalisty”

Whistleblowing- procedura zgłaszania naruszeń i status „sygnalisty”

Ustawa definiuje pojęcie sygnalisty. Jest nim osoba fizyczna lub przedsiębiorca, których „współpraca z wymiarem sprawiedliwości polegająca na zgłoszeniu informacji o możliwości popełnienia przestępstwa przez podmiot, z którym jest związana umową o pracę, stosunkiem służbowym lub innym stosunkiem umownym może niekorzystnie wpłynąć na sytuację życiową, zawodową, materialną i któremu prokurator przyznał status sygnalisty”.

Chodzi o informacje dotyczące wymienionych w ustawie przestępstw sankcjonowanych na gruncie kodeksu karnego, tj np.: przekupstwo; płatna protekcja bierna; płatna protekcja czynna; nadużycie uprawnień przez  funkcjonariusza w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej; łapownictwo wyborczej; fałszowanie faktur ze znaczną kwotą należności; oszustwo; wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym; łapownictwo na stanowisku kierowniczym; oszustwo kredytowe; pranie brudnych pieniędzy; zakłócenie przetargu publicznego;

Ważnym elementem ustawy jest również status sygnalisty, który będzie go upoważniał do:

 • Ochrony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej – bez zgody prokuratora, pracodawca nie będzie miał prawa wypowiedzieć ani zmienić pracownikowi umowy
 • 2- letniej odprawy, o ile bez zgody prokuratora pracodawca rozwiązał taką umowę
 • Ochrony po zakończeniu postepowania karnego, przysługującej sygnaliście jeszcze przez 1 rok
 • Zwrotu kosztów poniesionych na ochronę prawną w związku ze zgłoszeniem informacji o danym przestępstwie

Nasza oferta

AUDYT

Identyfikacja oraz zdefiniowanie ryzyk w procesach, procedurach oraz stosowanych praktykach w zakresie przeciwdziałaniu praktykom korupcyjnym w przedsiębiorstwie.

WDROŻENIE

Opracowanie oraz aktualizacja zgodnie z wynikami audytu, wszystkich potrzebnych procedur, dokumentów oraz umów określonych w ustawie o jawności życia publicznego.

SZKOLENIE

Przeprowadzenie szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pracowników przedsiębiorstwa dotyczące zasad i procedur antykorupcyjnych

Zmiany w sektorze publicznym

Istotne zmiany zajdą również w sektorze publicznym, m.in. :

 • Wprowadzenie nowych, ujednoliconych wzorów oświadczeń publicznych
 • Rozszerzenie katalogu osób zobowiązanych do składania oświadczeń
 • Wszystkie oświadczenia będą jawne i publikowane w BIP z wyjątkiem oświadczeń funkcjonariuszy służb
 • Wprowadzenie dodatkowych obowiązków dla jednostek sektora finansów publicznych, przedsiębiorstw państwowych, instytutów badawczych, spółek zobowiązanych oraz spółdzielni mieszkaniowych
 • Przygotowanie oraz prowadzenie rejestrów umów cywilnoprawnych zawartych w formie pisemnej oraz umów cywilnoprawnych, których skutkiem jest wydatkowanie środków pieniężnych przez te podmioty w kwocie co najmniej dwóch tysięcy złotych
 • Wprowadzenie i stosowanie procedur antykorupcyjnych
 • Opracowanie i wdrożenie kodeksu antykorupcyjnego
 • Opracowanie i wdrożenie wewnętrznych procedur zgłaszania nieprawidłowości

Sankcje wynikające z ustawy

 1. Administracyjne kary pieniężne nakładane na przedsiębiorstwo:
 • Brak procedur wewnętrznych – kara od 10 000 zł do 10.000 000 zł
 • Niestosowanie procedur wewnętrznych – kara od 10 000 zł do 10.000 000 zł
 • Pozorność lub nieskuteczność procedur wewnętrznych – kara od 10 000 zł do 10.000 000 zł
 • Karę pieniężną nakłada Szef CBA lub Prezes UOKIK
 1. Kara wykluczająca przedsiębiorcę z przetargów publicznych:
 • Zakaz udziału w przetargach publicznych na okres do 5 lat
 1. Kara pieniężna za zatrudnienie osoby wbrew zakazom określonym w art. 38
 • 3-letni zakaz zatrudnienia osoby pełniącej funkcje publiczne (po zakończeniu pełnienia funkcji) w podmiocie, wobec którego osoba publiczna podejmowała ważne decyzje, np. brała udział w podejmowaniu decyzji lub rozstrzygnięciu przetargu – kara od 10 000 zł do 500.000zł

O nas

Jesteśmy firmą specjalizującą się w doradztwie, wdrożeniach i optymalizacjach procesów biznesowych w organizacjach. W skład naszego zespołu wchodzą certyfikowani audytorzy, eksperci z zakresu bezpieczeństwa IT oraz ochrony danych. Współpracujemy z najlepszymi kancelariami prawnymi dzięki czemu mają Państwo pewność, że nasza praca będzie wykonana profesjonalnie, rzetelnie oraz zgodnie z obowiązującymi normami.

 • Jesteśmy na rynku od 2010 roku,
 • Posiadamy 100% polskiego kapitału,
 • Jesteśmy branżą doradczą z 8 letnim doświadczeniem,
 • Zaufało nam już ponad 100 dużych przedsiębiorstw w całej Polsce,
 • Zaoferowaliśmy nasze usługi ponad 500 razy małym i średnim firmom.

Kontakt z nami

Szczegółowe informacje

CEET Sp. z o.o.
ul. Żelazna 59a
00-848 Warszawa

KRS: 0000360790
REGON: 121285084
NIP: 6762424256

Adres

ul. Żelazna 59a
00-848 Warszawa

Godziny pracy

Pon – Pt:  8 – 16

Telefon

+48 512 305 353
+48 22 101 58 44

Email

bok@ceet.pl