Modernizacja układów pomiarowych

Oferujemy kompleksową obsługę dotyczącą modernizacji układów pomiarowych do zasady TPA według wymagań lokalnego Operatora Systemu Dystrybucji. Koordynujemy i odpowiadamy za cały proces dostosowania układów pomiarowych łącznie z wykonaniem i uzgodnieniem projektu oraz współpracą z OSD przy bieżącej realizacji prac oraz odbiorze.

Przedsiębiorstwa, które wstrzymały się z modernizacją układu pomiarowo-rozliczeniowego zgodnie z zasadą TPA, nie mogą negocjować cen energii oraz zmienić sprzedawcy. W takiej sytuacji lokalny dystrybutor/sprzedawca z góry określa cenę sprzedaży energii, która bardzo często jest większa od aktualnych stawek rynkowych.

Modernizacji nie wykonuje operator systemu energetycznego, ponieważ nie leży to w jego interesie, do tego nie ma regulacji prawnych, które zmuszałyby operatora do wykonania takich czynności. Dotyczy to odbiorców zakwalifikowanych do II, III i IV grupy przyłączeniowej zasilanych na średnim i najwyższym napięciu. Ci odbiorcy zobowiązani są do dostosowania tych układów na swój koszt.

Co należy zmodernizować, żeby skutecznie zmienić sprzedawcę energii?

Przy modernizacji układów zgodnie z zasadą TPA należy:

 1. Zwrócić się do lokalnego dystrybutora energii (np. PGE, ENERGA, ENEA, TAURON) o wydanie warunków na przystosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego zgodnie zasadą TPA,
 2. Otrzymane warunki przekazać pracownikowi CEET (bezpośrednio na umówionym spotkaniu, bądź drogą mailową), a my:
  1. dokonamy wizji lokalnej,
  2. rozpoczniemy uzgadniać modernizację z lokalnym dystrybutorem energii,
  3. zaprojektujemy układ zgodny z wytycznymi,
  4. stworzymy układ rozliczeniowo-pomiarowy,
  5. dokonamy odbioru z lokalnym dystrybutorem energii,
  6. przekażemy pod użytkowanie lokalnemu dystrybutorowi energii.

Co wchodzi w skład modernizacji układu?

 • Wymiana przekładników prądowych i napięciowych
 • Wymiana liczników energii
 • Parametryzacja układów pomiarowych
 • Montaż zegara synchronizującego
 • Wymiana okablowania i listew układu
 • Montaż urządzeń podtrzymujących pracę bez zasilania z sieci
 • Montaż modułów komunikacyjnych

W jakim czasie zwracają się nakłady związane z modernizacją układów pomiarowo-rozliczeniowych zgodnie z zasadą TPA?

Po analizie rynku, a także średnich cen odbiorców, którzy nie przystosowali układów zgodnie z zasadą TPA, można wnioskować, że stopa zwrotu inwestycji oscyluje w okresie od 6 do 12 miesięcy i zależna jest od wysokości obecnych cen sprzedaży energii czynnej narzuconych przez lokalnych sprzedawców.

Kontakt z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wystarczy, że do nas zadzwonisz lub napiszesz maila. Możesz również skorzystać z chat’u w prawym dolnym rogu ekranu. Nasi konsultanci odpowiedzą na każde Twoje pytanie.

Adres

ul. Żelazna 59a,
00-848 Warszawa

Godziny pracy

Pon – Pt: 8 – 16

Telefon

+48 602 427 445
+48 22 101 58 44

Email

bok@ceet.pl