Usługi energetyczne z odpisem PFRON

Definicja: Usługi energetyczne to działania prowadzące do poprawy efektywności energetycznej lub do oszczędności energii pierwotnej.

Współpraca CEET i Grupy AF

Usługi wykonywane przez specjalistów Grupy AF podlegają obniżeniu wpłat na rzecz PFRON – zgodnie z ustawą o Rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Obniżenie wpłat jest każdorazowo potwierdzane zaświadczeniem na druku INF-U.

Współpraca z Grupą AF, pozwala skorzystać naszym klientom z odpisu na rzecz PFRON. Oznacza to obniżenie kosztów usług energetycznych nawet do 100% wysokości faktury i tym samym zmniejszyć wydatki firmy! System finansowania jest przejrzysty i oparty na prostych zasadach mających podstawę prawną.

Więcej o Grupie AF

Grupa AF to marka specjalizująca się w kompleksowym wsparciu firm w zakresie usług i doradztwa biznesowego. Prowadzi projekty i wdraża rozwiązania pomagające firmom zwiększyć konkurencyjność, podnosić efektywność działania oraz realizować założone cele. Od ponad 6 lat obsługuje zarówno globalne korporacje, jak i polskich przedsiębiorców.

Podstawa prawna

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Art.22. Za wszelkie możliwe błędy w wystawionym zaświadczeniu odpowiada Sprzedający zgodnie z Art.22b. w/w ustawy.

Finansowanie z odpisem na PFRON

Przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej dwudziestu pięciu pracowników płacą składki do PFRON, jeżeli zatrudniają mniej niż 6% osób niepełnosprawnych.

Przykładowo: przedsiębiorstwo zatrudniające 100 osób musi wpłacić na rzecz PFRON 10.000 zł miesięcznie, jeśli nie zatrudnia min. 6 osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z przepisami 50% wyżej wymienionej kwoty przedsiębiorstwo może wydać na usługi w Firmie Grupa AF. Drugie 50% należy wpłacić do PFRON.

Przedsiębiorstwo nadal wydaje 10.000 zł, ale dostaje usługi warte 5.000 zł oraz fakturę VAT.

Proponowane usługi energetyczne z odpisem PFRON

Audyt Efektywności Energetycznej

 • Sprężonego powietrza
 • Oświetlenia
 • Sieci energetycznej
 • Węzłów cieplnych
 • Technologii produkcji

Outsourcing

Wynajem maszyn i technologii poprawiających efektywność energetyczną.

 • Systemy oświetlenia
 • Zarządzanie energią
 • Systemy sprężonego powietrza
 • Systemy poprawiające jakość energii

Świadectwa Efektywności Energetycznej

Kompleksowa usługa pozyskania Białych Certyfikatów.

 • Audyt
 • Dokumentacja
 • Sprzedaż na giełdzie.

Finansowanie

Pozyskiwanie środków z funduszy państwowych i EU na modernizacje poprawiające efektywność energetyczną.

 • Audyt
 • Dokumentacja
 • Doradztwo

Audyt Energetyczny Przedsiębiorstw

Audyt określający optymalne rozwiązania prowadzące do poprawy Efektywności Energetycznej, dotyczący minimum 90% zużycia energii w przedsiębiorstwie.

Aktualny odpis od 50% FV netto miesięcznie

Więcej informacji na temat Systemu odpisów PFRON

Adrian Furman

Właściciel Grupy AF i współtwórca programu “Biznes Bez Barier”, którego celem jest profesjonalizacja osób niepełnosprawnych na technologicznym rynku pracy.

Klienci współpracujący z Grupą AF

Kontakt do specjalisty z Grupy AF

Magdalena Lachman

Specjalista ds. PFRON
m.lachman@GrupaAF.pl
tel.: +48 (22) 101 44 60