FAQ

Czym jest RODO?

RODO czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych określa zasady i przepisy dotyczące osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. Celem tej dyrektywy jest zharmonizowanie ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych. Rozporządzenie stosowane będzie od 25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej.

Rada Unii Europejskiej wraz z Parlamentem Europejskim dnia 24 maja 2016 roku przyjęły nowe rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i „w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” Rozporządzenie to będzie obowiązywać wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe we wszystkich krajach członkowskich UE.

Jakie zmiany wprowadzi RODO?

  • Kary finansowe sięgające do 20 mln euro lub 4% obrotu,
  • Zostanie powołany Urząd Ochrony Danych Osobowych,
  • Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych,
  • Zwolnienie z obowiązku rejestracji zbiorów danych,
  • Analiza ryzyka i wdrożenie stosownych narzędzi obowiązkiem Administratora,
  • Gwarancja bezpieczeństwa danych przez szyfrowanie lub pseudonimizację,
  • Konieczność udostępnienia przetwarzanych danych osobowych.

Jak przygotować się do RODO?

Wysokie kary finansowe, które wiążą się z nieprzestrzeganiem zasad rozporządzenia o ochronie danych osobowych za naruszenia sprawiają, że organizacje powinny zatroszczyć się o bezpieczeństwo danych w organizacji całkowicie z uchwalonym rozporządzeniem.

  1. Przeprowadzić audyt ochrony danych osobowych, który pozwoli ocenić jakie należy podjąć działania, aby spełnić ogólne wymagania rozporządzenia RODO.
  2. Po przeprowadzonym audycie powinny zostać wprowadzone wnioski poaudytowe, których wynikiem będzie wdrożenie odpowiednich procedur w organizacji, narzędzi związanych z ochroną danych IT oraz dostosowanie dokumentacji i polityki firmy.
  3. Wprowadzone udoskonalenia pozwolą ocenić zakres obowiązków Administratora Danych Osobowych oraz popyt na Inspektora Danych Osobowych.