DODATKOWE DOFINANSOWANIE DO PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE ZA OSZCZĘDNOŚCI ENERGETYCZNE

  • Zakup piec z dofinansowaniem z programu “Czyste Powietrze” oraz otrzymaj bonus z programu “Białe Certyfikaty”
  • Bezpłatne wypełnienie wnioski oraz darmowy uproszczony audyt energetyczny do każdego pieca

SPRAWDŹ W JAKIM ZAKRESIE MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z DOTACJI

Wypełnij krótką ankietę. Nasi doradcy bezpłatnie pomagają uzyskać dofinansowanie.

System Świadectw Efektywności Energetycznej czyli inaczej Białe Certyfikaty to narzędzie, które stanowi motywację do wdrożenia efektywnych energetycznie rozwiązań oraz technologii. Jest to szansa na otrzymanie dodatkowego dofinansowania za planowane Inwestycje.
Beneficjenci programu „Czyste Powietrze”, mogą wykorzystać Białe Certyfikaty do obniżenia kosztów zakupu urządzeń i materiałów budowlanych.

Jakie są kluczowe korzyści z programu „Białe Certyfikaty”?

  • Dofinansowanie inwestycji;
  • Gwarancja wykorzystania najbardziej sprawnych i efektywnych rozwiązań;
  • Oszczędność energii i kosztów w czasie użytkowania;

Program „Białe Certyfikaty” a program „Czyste Powietrze”

Białe Certyfikaty, jako jedyne dają możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych dla  właścicieli budynków jednorodzinnych starających się równocześnie o dofinansowanie w programie rządowym „Czyste Powietrze” lub/i ulgi termomodernizacyjnej.

Modernizacja kotłowni wpisuje się w założenia programu „Białe Certyfikaty” i zmniejszenia kosztów zakupu kotła lub pompy ciepła,

uzyskane środki mogą pokryć nawet do 30% kosztów inwestycji.

Czym są Białe Certyfikaty?

Białe Certyfikaty to popularna nazwa Świadectw Efektywności Energetycznej. Jest to wartościowy papier wydawany przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za działania poprawiające Efektywność Energetyczną. Białe Certyfikaty są podmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii. Jednostką wartości jest toe (Tona oleju ekwiwalentnego).

Kto może uzyskać Białe Certyfikaty?

Certyfikat może otrzymać każdy kto planuje przeprowadzić inwestycję mającą na celu poprawę efektywności energetycznej o wartości minimum 10 toe w ciągu roku lub grupa połączonych inwestycji tego samego rodzaju, w których oszczędność łączna wyniesie conajmniej 10 toe. Ważne jest, aby przed zakupem kotła, zgłościć audytorowi energetycznemu biorącemu udział w programie, chęć pozyskania Białych Certyfikatów.

1 toe = 11 630 kWh = 11,63 MWh
1 toe = 41,868 GJ

Jak wygląda proces pozyskania Świadectw Efektywności Energetycznej?

  1. Audytor energetyczny wylicza oszczędności energii i przelicza na wysokość dofinansowania;
  2. Inwestor upoważnia audytora do pozyskania w jego imieniu Białych Certyfikatów;
  3. Producent urządzenia udziela rabatu zgodnie z wartością Białych Certyfikatów;
  4. Rabat w cenie urządzenia jest refinansowany ze sprzedaży Białych Certyfikatów.

Przykład dobrej praktyki

Właściciel budynku jednorodzinnego, wybudowanego w 1975 r. o powierzchni 180 m2, do ogrzewania budynku wykorzystuje kocioł na węgiel z rok 1985 r. o mocy 35 kW i sprawności 55%. W okresie grzewczym wykorzystuje 4,5 tony węgla, co stanowi średnią wartość energetyczną na poziomie 95 GJ.

Przeprowadzony audyt energetyczny wykazał, iż po przeprowadzonej termomodernizacji najefektywniej będzie wykorzystać kocioł 5-tej kategorii na paliwo stałe o mocy 14 kW oraz sprawności minimalnej 90%. Wynik przeprowadzonej symulacji wykazał 38 GJ oszczędności energii, co stanowi równowartość 0,91 toe i dodatkowe dofinansowania do kotła na poziomie 1500 zł.

W związku z bardzo długim okresem oczekiwania na dofinansowanie, producent kotła udziela rabatu na poziomie wartości dofinansowania, natomiast właściciel budynku upoważnia producenta do wnioskowania w imieniu inwestora o dofinansowanie.

Średnia cena kotła kat. 5 o sprawności 90%

9500 ZŁ

Dofinansowanie z Białych Certyfikatów

1 500 ZŁ

Dotacja z programu Czyste Powietrza - 40%

2850 ZŁ

Koszt kotła dla właściciela budynku

4200 ZŁ

SPRAWDŹ W JAKIM ZAKRESIE MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z DOTACJI

Wypełnij krótką ankietę. Nasi doradcy bezpłatnie pomagają uzyskać dofinansowanie.