CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Zapoznaj się z poniższą bazą wiedzy na temat programu „Czyste Powietrze”

Program Czyste Powietrze - Baza Wiedzy

Jaka jest procedura uzyskania dofinansowania?

1. Zdobądź wiedzę

Zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku i załącznikami oraz instrukcjami do nich, a także regulaminem naboru.

2. Zbadaj potrzeby budynku

Chodzi o stan obecny i potrzeby budynku, które powinny zostać określone w audycie energetycznym lub przedstawione w uproszczonej analizie energetycznej zweryfikowanej przez przedstawiciela WFOŚiGW przed realizacją przedsięwzięcia.

3. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie

Pamiętaj o wytycznych w tym zakresie na stronie właściwego WFOŚiGW, w tym o liście wymaganych dokumentów (np. dokumenty potwierdzające dochód).

4. Po złożeniu wniosku

Odbędzie się wizytacja przedstawiciela WFOŚiGW, która potwierdzi, czy stan budynku jest zgodny z danymi we wniosku.

5. Podpisz umowę o dofinansowanie

WFOŚiGW przygotuje umowę po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku.

6. Złóż wniosek o płatności

Środki mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia. Jeśli pojawią się zmiany, wystąp o odpowiednie zmiany w umowie. Istnieje również możliwość, aby faktury były wystawiane na WFOŚiG

7. Zakończenie przedsięwzięcia

Wizyta przedstawiciela WFOŚiGW potwierdzi realizację przedsięwzięcia. Dodatkowo możliwa jest kontrola przedsięwzięcia w okresie jego trwałości (utrzymania projektu) w terminie do 3 lat!

8. Rozliczenie przedsięwzięcia

Nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • Właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych
 • Osoby, które planują bądź rozpoczęły budowę domu jednorodzinnego

Jaka jest forma dofinansowania?

 • Dotacja od 30% do 90% kosztów kwalifikowanych
 • Pożyczka od 10% do 100% kosztów kwalifikowanych

Jakie działania obejmuje program?

Jak obliczyć wysokość dotacji lub pożyczki?

Wysokość przyznanej dotacji zależy od dochodu przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Pozostały koszt inwestycji można sfinansować w ramach pożyczki bądź ze środków własnych.

Osoby, które pozostałą kwotę będą chciały sfinansować z pożyczki, mogą liczyć na preferencyjne warunki. Udzielane będą na okres do 15 lat z oprocentowaniem WIBOR 3M + 70 pkt bazowych nie mniej niż 2% w skali roku.

Minimalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” wynoszą 7000 zł, natomiast maksymalne 53000 zł. Dodatkowo dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Ponadto Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że od 2019 roku wydatki ponoszone przez osoby o dochodach powyżej 1600 zł miesięcznie w zakresie termomodernizacji, potwierdzone audytami energetycznymi, będą mogły być w 20% odliczone od dochodu. Ulga będzie rozkładana na okres 3 lat, a sumarycznie nie może przekroczyć 53000 zł.

Jakie są koszty kwalifikowane?

1. Koszty kwalifikowane dokumentacji:

 • audyt energetyczny budynku przed realizacją przedsięwzięcia do 1000 zł
 • dokumentacja projektowa związana z modernizacją, przebudową dachu (części konstrukcyjnych dachu) wraz z dociepleniem do 1 000 zł
 • dokumentacja projektowa modernizacji instalacji wewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła do 1 000 zł
 • ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna do 500 zł

2. Koszty kwalifikowane prac termomodernizacyjnych:

 • docieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące do 150 zł / m2 powierzchni przegrody
 • wymiana stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych do 700 zł / m2 powierzchni
 • wymiana drzwi zewnętrznych, w tym bram garażowych do 2 000 zł / m2 powierzchni

3. Koszty kwalifikowane zakupu i montażu urządzeń:

 • instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do 15 000 zł
 • kolektory słoneczne do 8 000 zł
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna do 30 000 zł
 • wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła do 10 000 zł
 • kotły na paliwo stałe (biomasa) wraz z systemem odprowadzania spalin do 20 000 zł
 • kotły na paliwo stałe (węgiel) wraz z systemem odprowadzania spalin do 10 000 zł
 • węzeł cieplny do 10 000 zł
 • system ogrzewania elektrycznego do 10 000 zł
 • kotły gazowe kondensacyjne, olejowe, system odprowadzania spalin, zbiornik na gaz/olej do 15 000 zł
 • pompy ciepła powietrzne do 30 000 zł
 • pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody do 45 000 zł
 • przyłącze i instalacja wewnętrzna gazowa/olejowa do 5 000 zł
 • przyłącze cieplne do 10 000 zł
 • przyłącze i instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne do 8 000 zł

SPRAWDŹ W JAKIM ZAKRESIE MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z DOTACJI

Wypełnij krótką ankietę. Nasi doradcy bezpłatnie pomagają uzyskać dofinansowanie.