S – MAIN

Przygotuj swoją firmę/instytucję pod kątem zgodności z rozporządzeniem RODOUwaga! Pełny zakres usług może zostać sfinansowany ze środków państwowych funduszy.Skontaktuj się i sprawdź, czy Twoja organizacja może skorzystać z bezpłatnego wdrożenia. AUDYTInwentaryzacja procesów przetwarzania danych osobowych w organizacji. Weryfikacja sposobu, integralności i poufności ich przetwarzania. ANALIZA RYZYKAAnaliza zabezpieczeń pod kątem zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych oraz dotychczas wykorzystanych…

Sygnalisci – MAIN

Kogo dotyczy ustawa?Projekt ustawy o jawności życia publicznego z dnia 8 stycznia 2018  jest na etapie prac rządowych i skierowany został do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Ustawa obowiązywać będzie jednostki sektora publicznego, jak również średnie i duże przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  o swobodzie działalności gospodarczej, tj. przedsiębiorców, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich…