+48 602 427 44+48 22 101 58 44bok@ceet.pl

Białe certyfikaty
Świadectwa Efektywności Energetycznej

Przeprowadzamy kompleksowe procedury uzyskania Świadectw Efektywności Energetycznej na rzecz klienta lub jako podmiot upoważniony zgodnie z zapisami ustawy o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 r.

Jesteśmy jedyną firmą która może przeprowadzić kompleksowo procedurę pozyskania Białych Certyfikatów całkowicie bezpłatnie.
Koszty procedury pokrywane są z Państwowych lub Europejskich funduszy. 100% pozyskanych środków ze sprzedaży trafia do klienta.

Współpraca z nami to :

Doświadczeni audytorzy

Przeprowadziliśmy już ponad 100 audytów zgodnych z nową ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku.

Całkowicie bezpłatnie procedura

Skontaktuj się z nami w sprawie oferty finansowania usługi z pomocą środków publicznych.

100% Skuteczności

Wszystkie wnioski, które złożyliśmy do URE zakończyły się otrzymaniem Świadectw Efektywności Energetycznej.

Kompleksowe wsparcie

Przeprowadzamy kompleksową procedurę uzyskania i sprzedaży białych certyfikatów.

Formularz kontaktowy

Czym jest Świadectwo Efektywności Energetycznej?

Świadectwo Efektywności Energetycznej, czyli inaczej Białe Certyfikaty – to papier wartościowy wydawany przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za działania poprawiające Efektywność Energetyczną. Białe Certyfikaty są przedmiotem obrotu na giełdzie energii. Jednostką wartości Białych Certyfikatów jest Toe (Tona oleju ekwiwalentnego). Wartość 1 Toe to 1500 zł według opłaty zastępczej.

1 Toe 11,63 MWh zaoszczędzonej energii.

Co obejmuje oferta?

 • Audyty Efektywności Energetycznej wraz z wykonaniem pełnej dokumentacji składanej później do Urzędu Regulacji Energetyki.
 • Usługę doradczą związaną z optymalną sprzedażą Białych Certyfikatów z wykorzystaniem partnerskiego domu maklerskiego.
 • Audyt Energetyczny mający na celu wyszukanie potencjalnych dalszych modernizacji, za które można uzyskać Białe Certyfikaty oraz ocena opłacalnościczasu zwrotu inwestycji.

Jak uzyskać Białe Certyfikaty?

 • Świadectwo Efektywności Energetycznej wydaje Prezes URE na wniosek podmiotu, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie lub upoważnionego przez podmiot.
 • Świadectwa Efektywności Energetycznej wydawane są dla planowanej do zaoszczędzenia ilości energii finalnej wynikającej z audytu Efektywności Energetycznej sporządzonego dla przedsięwzięcia, które dopiero będzie realizowane.
 • Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia sporządza kolejny Audyt Efektywności Energetycznej, tym razem potwierdzający uzyskanie planowanej oszczędności energii finalnej z zakończonego przedsięwzięcia służącego poprawie Efektywności Energetycznej (tzw. audyt po wykonawczy).
 • Można skutecznie ubiegać się o wydanie Świadectw Efektywności Energetycznej za przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej wskazane w Obwieszczeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r., które w dniu 12 grudnia 2016 r. opublikowane zostało w Monitorze Polskim pod pozycją 1184: www.monitorpolski.gov.pl

Jaka jest procedura ubiegania sie o Białe Certyfikaty?

 1. Zgłoszenie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wniosku o wydanie Świadectwa Efektywności Energetycznej wraz z załączonym Audytem Efektywności Energetycznej dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia.
 2. Wydanie decyzji przez Prezesa  URE o przyznaniu świadectwa w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku.
 3. Realizowanie zadeklarowanego przedsięwzięcia, a następnie zawiadomienie Prezesa URE o ukończeniu inwestycji w terminie 45 dni od dnia zakończenia realizacji i potwierdzenie zrealizowania oszczędności audytem efektywności energetycznej.
 4. Zgłoszenie Świadectwa na giełdę w celu sprzedaży.

Jakie przedsięwzięcia kwalifikują się do uzyskania Białych Certyfikatów?

Kontakt z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wystarczy, że do nas zadzwonisz lub napiszesz maila. Możesz również skorzystać z chat’u w prawym dolnym rogu ekranu. Nasi konsultanci odpowiedzą na każde Twoje pytanie.

Adres

ul. Żelazna 59a,
00-848 Warszawa

Godziny pracy

Pon – Pt: 8 – 16

Telefon

+48 602 427 445
+48 22 101 58 44

Email

bok@ceet.pl