Zamknij
Biuro obsługi klienta

Numery komórkowe
+48 601 799 683
+48 608 445 199

Numery stacjonarne
+48 (22) 101 58 55
+48 (22) 101 58 44

E-mail
bok@ceet.pl

Nasze oddziały

Oddział Mazowiecki
ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 5
02-546 Warszawa
bok@ceet.pl

Oddział Wielkopolski
ul. Petera Mansfelda 4,
60-855 Poznań
poznan@ceet.pl

Oddział Lubelski
ul. Mełgiewska 74,
20-234 Lublin
lublin@ceet.pl

Oddział Śląski
Aleja Wojciecha Korfantego 2,
40-004 Katowice
katowice@ceet.pl

Oddział Podkarpacki
ul. Hetmańska 9,
35-045 Rzeszów
rzeszow@ceet.pl

Oddział Zachodniopomorski
Zwycięstwa 137,
75-900 Koszalin
koszalin@ceet.pl

Audyt oświetlenia

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klientów, zajmujemy się profesjonalnym przygotowywaniem audytów oświetlenia. Usługa ta jest skierowana zarówno do inwestorów zainteresowanych modernizacją istniejącego systemu oświetleniowego, jak i tych, którzy mają w planie nową inwestycję. Każde stworzone przez nas badanie stanowi precyzyjny raport zawierający najważniejsze informacje związane z energią, analizą oraz doradztwem

W jaki sposób przeprowadzamy audyt oświetlenia?

Profesjonalnie przeprowadzony audyt powinien zawierać przede wszystkim rzetelną ocenę aktualnego stanu instalacji oświetlenia, a także wskazywać ewentualne rozwiązania umożliwiające modernizację systemu wraz z dokładnie określonym zakresem, parametrami technicznymi itp. Nasi certyfikowani audytorzy dokładają wszelkich starań, aby każdy taki raport zawierał również precyzyjną analizę zapotrzebowania energetycznego na cele oświetleniowe poszczególnych pomieszczeń, w tym także ciągów technologicznych. Badanie może dotyczyć zarówno oświetlenia wewnętrznego, jak i zewnętrznego (np. ulicznego).

W większości przypadków skorzystanie z tego typu usługi jest ściśle związane z:

Co składa się na audyt oświetlenia?

Jak już wyżej wspomniano, profesjonalny audyt powinien zawierać fachową ocenę na temat obecnego stanu instalacji oświetlenia, pomiar parametrów technicznych oraz szczegółowe zalecenia dotyczące prac modernizacyjnych.

Przygotowując tego typu raport, nasi audytorzy zwracają szczególną uwagę na takie kwestie, jak:

W ramach przeprowadzanego audytu ponadto analizowane są prace modernizacyjne, które przełożyłyby się na wzrost efektywności energetycznej systemu oświetleniowego. Audytorzy analizują między innymi możliwość zastosowania nowocześniejszych, bardziej energooszczędnych źródeł światła, wdrożenie racjonalizacji czasu załączania oświetlenia, a także wprowadzenie sekcji oświetleniowych.
audyt oświetlenia

Dlaczego audyt oświetlenia ma tak istotne znaczenie?

Przygotowanie profesjonalnego audytu instalacji oświetlenia, a następnie wdrożenie modernizacji opracowanych przez specjalistów może zapewnić oszczędności sięgające nawet do 40% kosztów energii elektrycznej. Co więcej, dzięki tego typu raportowi możemy mieć pewność, że system oświetleniowy będzie funkcjonował w zgodzie z obowiązującymi normami, przekładając się na bezpieczeństwo w domu, pracy, zakładzie produkcyjnym itp. Odpowiednie oświetlenie nie tylko zmniejszy zużycie energii, ale także przełoży się na zwiększenie wydajności pracowników.

Decydując się na przeprowadzenie kompleksowego audytu, niezależnie od tego, czy ma on dotyczyć oświetlenia zewnętrznego czy wewnętrznego, można dowiedzieć się, jakie zalety mogą przynieść prace modernizacyjne. Ostateczna wartość korzyści związanych z usprawnieniem całego systemu oświetleniowego jest uzależniona od wielu różnych czynników, w tym między innymi od indywidualnych parametrów całego przedsięwzięcia.

W ramach przeprowadzanego audytu ponadto analizowane są prace modernizacyjne, które przełożyłyby się na wzrost efektywności energetycznej systemu oświetleniowego. Audytorzy analizują między innymi możliwość zastosowania nowocześniejszych, bardziej energooszczędnych źródeł światła, wdrożenie racjonalizacji czasu załączania oświetlenia, a także wprowadzenie sekcji oświetleniowych.

Audyt Energetyczny Oświetlenia - zewnętrznego,
wewnętrznego i ulicznego

Zrównoważony rozwój wpisany jest w misję sporej części przedsiębiorstw. Nie ma to wyłącznie przesłanek wizerunkowych. Działania o charakterze proekologicznym przynoszą wymierne oszczędności kosztowe, przekładając się na lepszy wynik finansowy i wycenę firmy. Wdrożenie rozwiązań prowadzących do oszczędniejszego gospodarowania prądem poprzedza wykonanie audytu energetycznego oświetlenia.

Ma on formę specjalistycznej ekspertyzy. Przeprowadzamy procedury oceny aktualnego stanu oświetlenia w ramach profesjonalnego, kompleksowego audytu energetycznego oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, w tym ulicznego. Na jego podstawie powstają konkretne zalecenia dotyczące modernizacji instalacji oświetleniowej.

Ujęte są one w czytelny dokument. Uszczegóławia on przedsięwzięcia modernizacyjne ze zdefiniowanymi parametrami technicznymi, organizacyjnymi i ekonomicznymi oraz ich zakresem wdrożeniowym. Audyt instalacji oświetlenia precyzuje optymalne rozwiązania w kontekście efektywności ekonomicznej. Po audycie energetycznym oświetlenia klient otrzymuje założenia pod zastosowanie bardziej energooszczędnych źródeł światła, zastosowanie systemów automatycznego sterowania wydajnością i parametrami oświetlenia, wprowadzenie racjonalizacji czasu załączania oświetlenia.

Mamy udokumentowane kompetencje w tym zakresie. Proponowane przez nas usprawnienia obejmujące instalację oświetleniową przynoszą oszczędności na poziomie 40 procent.

Wiemy, jak precyzyjnie i kompleksowo zidentyfikować elementy do restrukturyzacji, bazując na stale podnoszonych kompetencjach merytorycznych i wiedzy o technologiach oświetleniowych. W ramach audytu energetycznego oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego podajemy uzasadnione warianty wdrożeń, tak aby były one wykonalne i opłacalne dla firmy.

Audyt Instalacji Oświetlenia

Zużycie prądu jest dużą pozycją kosztową dla każdej z firm. Audyt energetyczny oświetlenia dobitnie wskaże, że to w pewniej mierze niepotrzebnie ponoszone wydatki. Ceny energii rosną i optymalizacja procesów i elementów majątku w tym zakresie ma bezpośrednie przełożenie na redukcję kosztów stałych i osiąganie przewag kosztowych.

To nasz obszar kompetencji. Audyt instalacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego oraz ulicznego przeprowadzany jest przez zespół zatrudnionych u nas, doświadczonych audytorów, o wysokich kwalifikacjach zawodowych.

Przebiega w oparciu o konkretne procedury ewaluacyjne. W jej efekcie audyt energetyczny oświetlenia daje kompletny obraz instalacji oświetleniowej ze wskazaniami jej modernizacji i określeniem współczynnika zwrotu z inwestycji ROI i terminu zwrotu z inwestycji.

Audyt Oświetlenia Ulicznego

Świadczymy usługi dla samorządów, instytucji i firm. Audyt oświetlenia ulicznego obejmuje ocenę obecnego stanu systemu oświetlenia z inwentaryzacją techniczną, zużycia energii oraz zalecenia modernizacji, w celu zwiększenia efektywności ekonomicznej posiadanej instalacji – ograniczenia zużycia energii elektrycznej. W audycie oświetlenia ulicznego zawarte są warianty modernizacji z przypisanymi budżetami inwestycji i skalkulowanymi efektami ekonomicznymi i ekologicznymi.

Audyt Oświetlenia Wewnętrznego

Świadczymy usługi dla samorządów, instytucji publicznych i z sektora prywatnego. Audyt oświetlenia wewnętrznego zawiera analizę istniejącej instalacji oświetlenia wbudowanego i zużycia energii z opcjami czynności modernizacyjnych. W audycie oświetlenia wewnętrznego ujęte są wyliczenia zapotrzebowania na energię i kosztów inwestycyjnych proponowanych rozwiązań oraz kalkulacje efektów ekonomicznych i ekologicznych.

Audyt Oświetlenia Zewnętrznego

Oferujemy usługi dla samorządów, instytucji publicznych i przedsiębiorstw sektora prywatnego. Audyt oświetlenia zewnętrznego opiera się na szczegółowym przeglądzie infrastruktury, pomiarach parametrów technicznych. Efektem audytu oświetlenia zewnętrznego jest propozycja uzasadnionych ekonomicznie rozwiązań skutkujących oszczędnością w zużyciu energii.
Finansowanie Białych Certyfikatów i dofinansowanie Czystego Powietrza

Audyt Oświetlenia - podstawa prawna

Działamy w oparciu o wytyczne legislacyjne. Audyt oświetlenia sporządzany jest zgodnie z metodyką określoną przez organy państwa. Podstawa prawna to Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Napisz do nas

Masz pytanie? Napisz do nas!  Formularz kontaktowy to najłatwiejsza metoda kontaktu z naszą firmą. Nasi doradcy odpowiedzą na każde Twoje pytanie.

Kontakt

  bok@ceet.pl
  +48 601 799 683
  +48 608 445 199