Audyt RODO

Dzięki audytowi zgodności z RODO dowiedzą się Państwo, w jakim stopniu organizacja spełnia wymagania rozporządzenia o ochronie danych, ale przede wszystkim jakie działania musi podjąć, aby uniknąć skutków finansowych nieprzestrzegania rozporządzenia.

Nie sposób tego osiągnąć bez prawidłowego określenia sytuacji wyjściowej, czyli inwentaryzacji posiadanych zasobów.

W ramach Audytu systemu ochrony danych osobowych przeprowadzamy m.in. weryfikację następujących zagadnień :

 • weryfikacja funkcjonującej dokumentacji ochrony danych osobowych;
 • weryfikacja klauzul informacyjnych i zgód na podstawie, których dochodzi do przetwarzania danych osobowych;
 • przegląd dotychczasowych procedur, dokumentów, regulaminów w zakresie związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
 • weryfikacja procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
 • weryfikacja podstaw prawnych uprawniających do przetwarzania danych osobowych;
 • weryfikacja podstaw do przetwarzania danych wrażliwych;
 • analiza potrzeby stworzenia rejestru czynności przetwarzania danych (RCPD);
 • weryfikacja obecnego spełnianie obowiązków informacyjnych zgodnych z obowiązującym prawem;
 • weryfikacja procesów przetwarzania danych osobowych pod kątem zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych w tym profilowania;
 • weryfikacja potrzeby dokonania oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych;
 • weryfikacja adekwatności zastosowanych do tej pory zabezpieczeń w środowisku IT;
 • weryfikacja danych podlegających niszczeniu i terminów ich realizacji;
 • weryfikacja metod usuwania danych i ich skuteczności;
 • weryfikacja przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.