+48 602 427 44+48 22 101 58 44bok@ceet.pl

Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Firmy, które nie wykonały Audytu do 30 września 2017 r. mogą przeprowadzić go bez kary urzędowej. Skontaktuj się z nami, doradzimy co zrobić aby wykonać Audyt Energetyczny Przedsiębiorstw bez ponoszenia kary finansowej.

Oferujemy przeprowadzenie audytu energetycznego zgodnego z Ustawą o Efektywności Energetycznej oraz z normą PN EN 16247

Nowa ustawa z dnia 20 maja 2016 o efektywności energetycznej nakłada na duże przedsiębiorstwa obowiązek wykonania audytu energetycznego w terminie do 30 września 2017 roku oraz powtarzania takiego audytu co 4 lata.

Ustawa umożliwia również dużym firmom alternatywne rozwiązanie w postaci wdrożenia Systemu Zarządzania Energią zgodnego z wymaganiami normy ISO 50001, który zwalnia z przeprowadzania audytów energetycznych co 4 lata.

Jesteśmy jedyną firmą która może przeprowadzić Audyt Energetyczny całkowicie bezpłatnie.
Koszty procedury pokrywane są z Państwowych lub Europejskich funduszy.

Dlaczego warto nas wybrać

Doświadczeni audytorzy

Przeprowadziliśmy już ponad 100 audytów energetycznych dużych przedsiębiorstw zgodnych z nową ustawą o efektywności energetycznej.

Całkowicie bezpłatnie procedura

Skontaktuj się z nami w sprawie oferty finansowania usługi z pomocą środków publicznych.

5 lat gwarancji

Na wszelkie zastrzeżenia z Urzędu Regulacji Energetyki.

Finansowanie

Zaproponowane w audycie modernizacje finansujemy jako firma ESCO.

Formularz kontaktowy

Podstawa prawna

Art. 36. 1. Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.7)), z wyjątkiem mikro-przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 104−106 tej ustawy, przeprowadza co 4 lata audyt energetyczny przedsiębiorstwa lub zleca jego przeprowadzenie.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedsiębiorcy posiadającego:

1) system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania(..)

Ustawa o Efektywności Energetycznej
z dnia 20 maja 2016 r.

Definicja dużego przedsiębiorstwa

Duży przedsiębiorca to taki, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 1. Zatrudniał średniorocznie nie  mniej niż 250 pracowników.
 2. Spełniał łącznie oba poniższe warunki:
  • Osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych (określony przez faktury, paragony i noty księgowe) przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro.
  • Sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat obrotowych przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Więc, jeżeli w danym roku obrotowym zatrudnienie było niższe niż 250 osób, a przekroczona została tylko jedna z ww. kwot – roczny obrót bądź suma aktywów, przedsiębiorca nie uzyskuje statusu dużego przedsiębiorcy z tytułu takiego przekroczenia. Tym samym nie ma obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Szczegóły przeprowadzenia Audytu Energetycznego Przedsiębiorstw

 1. Należy wypełnić ankietę, którą następnie trzeba wysłać na nasz adres email: audyt@ceet.pl.
 2. Zebranie danych dotyczących odbiorników energii oraz taryf i umów energetycznych.
 3. Zebranie danych dotyczących zużycia nośników energii oraz przeprowadzenie pomiarów.
 4. Ocena stanu technicznego odbiorników oraz wyznaczenie bazowej wielkości rzeczywistego zużycia energii.
 5. Wykazanie i wybór możliwych do wdrożenia środków służących poprawie efektywności energetycznej wraz z oceną ich opłacalności ekonomicznej oraz propozycją finansowania inwestycji.
 6. Wyznaczenie wartości poprawności efektywności energetycznej przedsiębiorstwa po zrealizowaniu rekomendowanych modernizacji.
 7. Złożenie dokumentów do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Dodatkowe usługi zawarte w cenie audytu

 • Zabezpieczenie wyspecjalizowanej kancelarii prawnej pod kątem zgodności audytu z wymogami ustawy o efektywności energetycznej.
 • Propozycja finansowania zaproponowanych w audycie wdrożeń służących poprawie efektywności energetycznej w formule EPC (zwrot kosztów inwestycji bezpośrednio z zaoszczędzonych kosztów energii)
 • Monitorowanie i przekazywanie raportów dotyczących zmian prawnych, które mogą wpływać na optymalizację kosztów energii oraz politykę energetyczną przedsiębiorstw przez okres 4 lat.
 • 5 letnia gwarancja na wszelkie zastrzeżenia z Urzędu Regulacji Energetyki.

Nasi audytorzy posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej uprawniające do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej oraz OC z odpowiedzialnością za produkt i szkody powstałe po wykonaniu usługi.

Przykładowe firmy w których przeprowadziliśmy Audyt Energetyczny Przedsiębiorstw

Odlewnia Elzamech Sp. z o.o.
Zakłady Medalowe Postęp S.A.
AB S.A.
ABWood
andrewex
Elektromontaż Poznań
Mostostal Zabrze
Philips
Mirbud S.A.
Organica Car
Wimar Chłodnia Sp. z o.o.
Borg Automotive

Pliki do pobrania

Ankieta przedaudytowa EXCEL, 0.02 MB

Kontakt z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wystarczy, że do nas zadzwonisz lub napiszesz maila. Możesz również skorzystać z chat’u w prawym dolnym rogu ekranu. Nasi konsultanci odpowiedzą na każde Twoje pytanie.

Adres

ul. Żelazna 59a
00-848 Warszawa

Godziny pracy

Pon – Pt: 8 – 16

Telefon

+48 602 427 445
+48 22 101 58 44

Email

bok@ceet.pl