• Sprzedaż energii elektrycznej ze stałą ceną lub z ceną indeksowaną rynkowo

  Sprzedaż energii elektrycznej ze stałą ceną lub z ceną indeksowaną rynkowo

  Elektrownia jądrowa w Temelinie o mocy 1926 MW należąca do grupy CEZ.

 • Energia OZE z gwarancją pochodzenia

  Energia OZE z gwarancją pochodzenia

  Największa farma wiatrowa Fantanele-Cogealac o mocy 540 MW należąca do grupy CEZ.

 • Sprzedaż sprzedaż gazu ziemnego ze stałą ceną lub z ceną indeksowaną rynkowo

  Sprzedaż gazu ziemnego ze stałą ceną lub z ceną indeksowaną rynkowo

  Grupa CEZ dostarcza gaz ziemny do ponad 412 tys. odbiorców w Europie.

 • Energooszczędne i inteligentne Oświetlenie

  Energooszczędne i inteligentne oświetlenie

  Finansowanie inwestycji w formule ESCO (z uzyskanych oszczędności) daje możliwość wymiany oświetlenia w gminie lub firmie bez angażowania własnych środków finansowych.

 • Instalacja fotowoltaiczna- podwójny zysk dla przemysłu

  Instalacje fotowoltaiczne dla przedsiębiorstw

  Sprawdź, jakie zyski mogą przynieść twojej firmie zainstalowane instalacje fotowoltaiczne.

 • Audyty Energetyczne

  Audyty energetyczne

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej od 2016 r. nakłada na przedsiębiorstwa działające na terenie Unii Europejskiej obowiązek sporządzania audytów energetycznych.

 • Outsourcing obowiazkow

  Outsourcing obowiązków przedsiębioestw energochłonnych

  W 2015 roku przedsiębiorstwa o dużej energochłonności uzyskały możliwość skorzystania z szeregu zniżek, ulg oraz zwolnień, których wprowadzenie pozwoli znacznie obniżyć koszty prowadzenia działalności. Korzyści wynikające ze zmian w sektorze energetycznym potwierdzają, iż stałe zarządzanie kosztami mediów w przedsiębiorstwie jest kluczowym elementem konkurencyjności przedsiębiorstw.

 • Uslugi energetyczne

  Usługi energetyczne

  Zgodnie z dyrektywą 2006/32/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. usługi energetyczne to świadczenie dostarczające środki poprawy efektywności energetycznej w zakładzie lub w pomieszczeniach użytkownika (ang. Energy Service Company, w skrócie ESCO lub ESCo).

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • Ustawa z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej nakłada na duże przedsiębiorstwa obowiązek wykonania kompleksowego audytu energetycznego i zgłoszenia go do Urzędu Regulacji Energetyki najpóźniej do 30 września 2017 roku. Niedopełnienie obowiązku grozi karą pieniężną w wysokości do 5% rocznego obrotu. Oferujemy przeprowadzenie stosownego audytu energetycznego.
 • Cena energii elektrycznej (energia czarna) - kontrakt BASE_Y-18 w notowaniach TGE z dn. 19 kwietnia 2017 roku wyniosła 162,27 zł/MWh. Jest to wzrost cen o 3,01 zł/MWh w porównaniu z notowaniami z ubiegłego miesiąca (19 marca 2017 roku). 
 • 13 kwietnia 2017 rekordowo spadła cena zielonych certyfikatów na Rynku Praw Majątkowych na TGE. Notowania zatrzymały się na poziomie 25,00 zł/MWh.
 • Cena gazu ziemnego (kontrakt BASE_Y-18) w notowaniach TGE z dn. 19 kwietnia 2017 roku wyniosła 81,50 zł/MWh.
 • Analiza kształtowania się cen energii elektrycznej na rynkach terminowych TGE. Istotne informacje dla strategii zakupowej odbiorców końcowych. Więcej informacji...